Priset på de kollektivavtalade försäkringarna sänks ytterligare. Det gäller priset för Avtalspension SAF-LO och TRR Trygghetsrådet som sänks under 2019. I båda fallen kan det röra sig om kostnadsbesparingar för dig som arbetsgivare. Aktuell information finna att läsa på Foras hemsida]]>