CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Kunskap

Här har vi samlat nyttig kunskap och information kring tjänstepension, försäkringar, administration och mycket mer.

Trendspaningar inom löneväxling

Löneväxling, eller löneavstående till förmån för pensionssparande, har länge varit en populär förmån för alla som har en inkomst som ligger över den allmänna pensionens maximala pensionsgrundande inkomst, PGI, på […]
LÄS MER

Klarar era pensionslöften framtidens utmaningar?

Tjänstepensionen upplevs av många arbetsgivare som komplex. Och det med all rätt. Kontrollen över företagets gällande pensions- och försäkringsavtal är många gånger ett nedprioriterat område som kan få stora konsekvenser […]
LÄS MER

Employer branding på Volvo – Tjänstepension som förmån

“Jag tycker att man ska synliggöra den totala ersättningen om det är på lönespecen eller i en förmånsportal så att man tydligt visar vad arbetsgivaren betalar.” På Volvo Cars är […]
LÄS MER

Vem vänder sig medarbetarna till om de vill veta mer om sin tjänstepension?

I dag ligger tjänstepensionen inte högt på listan över frågor som diskuteras på Sveriges arbetsplatser. Men vem på företagen äger frågan? Vem vänder jag mig till som anställd – är […]
LÄS MER

Särskild löneskatt på anställdas pensionsförmåner – Så beräknar du den

Använder ni schabloner för att beräkna hur stor del löneskatten blir av de anställdas pensionsförmåner? Det finns många fördelar med att beräkna den faktiska löneskatten. Arbetsgivare betalar 24,26 procent i […]
LÄS MER

Avdragsrätt tjänstepension

“Arbetsgivare som erbjuder sina anställda tjänstepension har rätt att göra avdrag för pensionskostnaderna. Ett antal regler styr hur detta ska ske, och i praktiken är hanteringen komplicerad”. Det finns flera […]
LÄS MER