I samarbete med Forefront har vi säkrat ett kundcentrerat arbetssätt

Upp till en femtedel av alla anställda kan vara felförsäkrade. Det vill vi på FörsäkringsGirot förändra. I 30 år har vi hjälpt våra kunder att se till att deras anställda är rätt försäkrade och får rätt tjänstepension. Under 2024 rullar vi ut vårt nya systemstöd som erbjuder ny funktionalitet och en enklare användning. Systemet har byggts med hjälp av konsulter och specialister från Forefront, och som en viktig del i arbetet har FörsäkringsGirot även stärkt upp sin kompetens kring kundresor och kundinsikter. Att lyssna på våra kunder är grundläggande för alla verksamheter och på FörsäkringsGirot har vi jobbat med att få in det i både vårt nya systemstöd samt i det löpande arbetet bland våra medarbetare.

”Det ligger väldigt mycket engagemang bakom de insikter vi arbetat fram. Det känns tryggt att alla vi på FörsäkringsGirot går in i utrullningen av nytt systemstöd med rätt mindset – alla våra medarbetare ska kunna samla in input och lämna ifrån sig den på ett sätt som vi kan agera på. Med Forefronts hjälp kan vi nu arbeta mer agilt, mer kundcentrerat och få insikter om vad våra kunder faktiskt vill ha, inte vill ha, och behöver”

Elias Gustafsson, Marknadsansvarig FörsäkringsGirot

Vill du läsa hela artikeln om vårt arbete kring kundinsikter och kundresor?
Läs hela artikeln här (extern länk)