CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Komplett tjänstepensionsadministration

Outsourca hela eller delar av er hantering till FörsäkringsGirot och säkerställ en professionell och kvalitetssäkrad administration för era anställda.

KONTAKTA OSS

Våra granskningar visar att upp till var femte anställd är felaktigt försäkrad

Har ni koll på att era anställda får rätt lön?

Vad bra! Det har de flesta arbetsgivare.

Men har ni samma koll på att era anställda får rätt tjänstepension?

Det är nämligen ni som arbetsgivare som ansvarar för att era anställda får rätt lön idag och i framtiden i form av pension.

Att som arbetsgivare hantera alla pensions- och försäkringspåverkande personalhändelser är utmanande och komplext. Framför allt om det inte finns ett effektivt och kvalitetssäkrat systemstöd. Därför är det tyvärr många företag som inte lever upp till sitt ansvar att säkerställa korrekt försäkring och pensionsgrundande lön.

Administrativa fel för dessutom med sig stora finansiella risker för företaget med sämre försäkringsskydd och framtida lön för de anställda.

Med FörsäkringsGirots expertis på administration av tjänstepension, försäkringar och förmåner kan ni fokusera på er kärnverksamhet. Oavsett om ni har kollektivavtal eller inte kan ni vara trygga med att de anställda får rätt pensions- och försäkringsförmåner.

Låt FörsäkringsGirots ta hand om hela eller delar av er tjänstepensionsadministration:

  • Vi identifierar varje månad samtliga personalhändelser som påverkar era anställdas försäkringar utifrån kollektivavtal, lagar och er pensionspolicy.
  • Vi säkerställer rätt pensionsgrundande lön, identifierar och åtgärdar avvikelser.
  • Vi genomför korrekt rapportering till era försäkringsbolag och andra aktörer.
  • Vi tar hand om hela ert fakturaflöde och utför betalning i tid.
  • Vi levererar bokföring, skatteunderlag och möjlighet att analysera er data.

Ni får en trygg, kvalitetssäkrad, effektiv och enkel pensions- och försäkringsadministration.

FörsäkringsGirot hjälper er att:

  • Spara tid och effektivisera er administration
  • Få kontroll och transparens på era pensionskostnader
  • Infria medarbetarelöftet och bygg Employer Brand

Låter det bra? Kontakta oss så berättar vi mer!