Välkommen till FörsäkringsGirot

Vi älskar försäkringsadministration. Varje år ser vi till att fler än 300 000 tjänstemän och arbetare får rätt pensioner och förmåner. Vi erbjuder flexibla lösningar där ni själva kan välja omfattning utifrån era behov och önskemål. Ni får en kvalitetssäkrad, effektiv och enkel administration av tjänstepensionen där ni är trygga med att de anställda får rätt pensions- och försäkringsförmåner.

FörsäkringsGirot ägs av SPP, SEB Pension och Försäkring, Länsförsäkringar och Skandia, men vi arbetar med samtliga försäkringsgivare på den svenska marknaden.

Ägare

FörsäkringsGirot ägs sedan 2014 gemensamt av Länsförsäkringar, SEB Pension och Försäkring, Skandia och SPP.

Styrelse

FörsäkringsGirots styrelse består av personer representerar våra ägare och besitter solid kunskap och erfarenhet inom bank och finans, försäkring, kapitalförvaltning, och fondverksamhet. Styrelsens sammansättning uppfyller också behovet av kunskap och insikt om villkoren och förutsättningarna för verksamheten.

Ledning

Försäkringsgirots ledning består av representanter från de olika enheter.

Hållbarhet

FörsäkringsGirot bedriver sin verksamhet på ett sätt som erkänner, respekterar och främjar socialt ansvarstagande. Vårt miljöarbete främjar ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vill du vara med och hjälpa oss att förenkla försäkringsadministration?

Försäkringsgirot består av engagerade personer som drivs av att förenkla vardagen för våra kunder. Som marknadsledande i branschen står vi inför en spännande framtid där vi utvecklar nya lösningar för att möta kundernas behov av försäkrings- och pensionsadministration.

Våra medarbetare

Här kan du träffa några av oss som jobbar på FörsäkringsGirot. Vilka utmaningar har vi i våra olika roller och hur ser en dag ut på jobbet.