FörsäkringsGirot hjälper arbetsgivare som vill vara trygga med att de anställda är rätt försäkrade genom att erbjuda en kvalitetssäkrad pensionshantering och en oberoende samarbetspartner

 

Det ska vara lätt att göra rätt!

FörsäkringsGirot erbjuder marknadsledande lösningar för pensions- och försäkringsadministration. Vår uppgift är att säkerställa våra kunders åtaganden till sina anställda genom att vara en oberoende aktör på marknaden. Vi administrerar våra kunders tjänstepensionsflöden som ett digitalt nav mellan våra kunder och deras försäkringsleverantörer. Vi arbetar för en gemensam standard, full transparens och ett digitaliserat informationsflöde.

FörsäkringsGirot har 25 års erfarenhet och vi är stolta över att ha fler än 800 nöjda kunder. Vill du veta mer om hur våra kunder arbetar tillsammans med oss för att möta sina utmaningar? Här finns fler inspirerande kundcase.

På FörsäkringsGirot jobbar vi cirka 65 kollegor fördelade på två kontor, ett i Stockholm och ett i Kuala Lumpur i Malaysia. Lär känna FörsäkringsGirot genom berättelserna från våra medarbetare här.