CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Ägare

FörsäkringsGirot ägs sedan 2014 gemensamt av Länsförsäkringar, SEB Pension och Försäkring, Skandia och SPP.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringsbolagen har en drygt tvåhundraårig historia som lokalt förankrade, kundägda försäkringsbolag. Det första länsförsäkringsbolaget, Länsförsäkring Kronoberg, grundades redan år 1801, flertalet av de övriga under de närmaste decennierna därefter. Idag är länsförsäkringsbolagen 23 till antalet och de har alla ett komplett sortiment inom bank och försäkring och erbjuder en heltäckande fastighetsförmedling genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Länsförsäkringsgruppen har omkring 3,9 miljoner kunder och sysselsätter cirka 6 700 medarbetare.

SEB Pension och Försäkring

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern, grundad 1856. Ända sedan starten har SEB vägletts av en stark övertygelse om att människor med entreprenöriellt sinne, liksom innovativa företag, behövs för att skapa en bättre värld. Vi finns här för att göra det möjligt för dem att förverkliga sina ambitioner och lyckas i med- och motgång. SEB har 4,4 miljoner kunder och har 15 000 medarbetare.

Skandia

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Skandia har cirka 2 000 anställda i Sverige.

SPP

SPP är en del av norska Storebrand och är en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP utmärker sig bland annat genom sitt fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. SPP är tjänstepensionsbolaget som alltid vill gå steget längre.