CASE

Hur Arriva säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Tjänster för Avtalspension SAF-LO

BOKA DEMO

– Kostnadsfördelade premiekostnader avseende arbetare.

Ta kontroll över dina kostnader för arbetare

Det finns ett stort behov att få kontroll på kostnaderna förknippade med kollektivavtal inom Avtalspension SAF-LO och relaterade försäkringar. Fakturan från Fora kommer varannan månad och baserar sig på den prognos du skickat in vid årets början. Justering för de slutliga årslönerna görs först i början av nästföljande år. Fakturorna innehåller samtliga kostnader för hela företaget utan fördelning per individ. Eftersom det rör sig om en mycket stor kostnadspost för de flesta arbetsgivare med anställda arbetare inom avtalsområdet så är det önskvärt att på ett rättvisande sätt kunna fördela dessa kostnader per kostnadsställe. Det vill säga på samma sätt som det är möjligt att göra med kostnaderna för tjänstemännen, där fakturan oftast är specificerad per individ och faktureras månatligen baserat på en löpande månatlig rapportering.

Dessutom är det också önskvärt ur ett kassaflödesperspektiv att löpande under året ha koll på hur de faktiska lönekostnaderna utfallit i förhållande till den prognos som skickades in vid årets början. Det finns idag möjlighet att rapportera in en ny prognos till Fora under pågående år för att inte hela justeringen för året skall komma på en gång. Då måste du som arbetsgivare ha koll på om ni ligger i närheten av prognosen eller ej. Oavsett om justerade löner rapporterats eller inte finns också behov av att i årsbokslutet reservera för kostnader som kommer att uppstå då de slutliga lönerna för året rapporterats till Fora.

Vår lösning

Med FörsäkringsGirots tjänster för SAF-LO tar du kontroll över dina kostnader. Vi beräknar och bokför månatligen kostnader baserat på faktiskt utbetalda löner. Låter det intressant? Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig eller ladda hem vårt produktblad.

Emelie Lindström

Arriva

”Känslan i kroppen när ordet tjänstepension diskuterades brukade ge mig kalla kårar. Nu känns det annorlunda och mycket tryggare. Vi har en partner som är kunniga, engagerade och ger oss trygghet i att våra anställda får rätt pensionsavsättningar.”

Malin Hederström

Employee Relations Partner, Alfa Laval

”Vi har letat efter en samarbetspartner som kan hjälpa oss att ta ett helhetsgrepp kring administrationen av våra anställdas tjänstepensioner.”

Arriva

En effektiv och bekymmersfri pensionsadministration låter Arriva fokusera på sin kärnverksamhet.

Så får Arriva kontroll och säkerställer rätt tjänstepension till sina anställda.

Varför ska ni välja FörsäkringsGirot

1/5

Var femte anställd är felförsäkrad

Våra förstudier vid implementering visar att 1 av 5 är felförsäkrad. Det kan ha stora konsekvenser.

+ 25

Specialistkompetens sedan 1994

I över 25 år har vi säkerställt att våra kunder ger sina anställda rätt tjänstepension.

+ 800

Företag har valt FörsäkringsGirot

Vi hjälper fler än 800 kundföretag med försäkringsadministration.

300 000

Vi älskar försäkringsadministration

Varje år administrerar vi tjänste-pensioner för fler än 300 000 tjänstemän och arbetare.