Carina Bager är HR Manager på Nippon Gases som sedan 2006 har ett samarbete med FörsäkringsGirot för att administrera de anställdas tjänstepensioner.
Hon jobbar för att engagera de anställda kring tjänstepension och att få dem att förstå vilken viktig förmån det är och som man ofta inte tänker på att man har.

“Ju mer man lär sig om tjänstepensionen desto högre blir engagemanget” säger Carina Bager som i över tio år skapat förutsättningar för att de anställda på Nippon Gases ska engagera sig i tjänstepensionen.

Nippon Gases Sverige AB med huvudkontor i Köping är en viktig tillverkare och distributör av industri-, livsmedels-, dryckes- och medicinska gaser i Sverige. Företag har lång erfarenhet som sträcker sig mer är hundra år tillbaka i tiden via Hydro, Yara, Praxair och nu Nippon Gases.

Nippon Gases Sverige AB har ett fyrtiotal anställda som omfattas av olika avtal gällande tjänstepension. För att säkerställa att allt blir korrekt så använder sig företaget av FörsäkringsGirots administrativa system COINS där de hanterar administrationen av alla anställdas tjänstepensioner.

Engagerad arbetsgivare – det måste bli rätt! 

”Jag anser att företag behöver samarbetspartners i pensions- och försäkringsfrågor för att säkerställa att det blir rätt och riktigt”, säger Carina Bager. 

Komplexiteten i det svenska pensionssystemet ställer stora krav på arbetsgivaren såväl som den enskilda individen. Anställda kan känna att det är svårt att sätta sig in i pensionssystemet.

Nippon Gases är det viktigt att skapa engagemang internt, särskilt bland de yngre som har långt till pensionen och inte känner att det berör dem.

För att skapa engagemang är det viktigt för arbetsgivaren att veta att avsättningarna till tjänstepensionen blir rätt, oberoende av pensionsavtal, samarbetspartners eller systemstöd.


”En av de största utmaningarna som arbetsgivare är att vara trygg i att vi hanterar tjänstepensioner rätt. FörsäkringsGirots kundtjänst är väldigt serviceorienterade och de hjälper till. Jag har alltid fått mina problem lösta, jag får hjälp och det är kunnig personal som svarar på frågorna”, berättar Carina Bager på Nippon Gases


Från rätt pensionsunderlag till korrekt skatteunderlag

Med FörsäkringsGirots system COINS säkerställer Nippon Gases att deras personal har rätt pensionsgrundande inkomst genom att identifiera förändringar i de månatliga lönefilerna och sedan rapportera det till försäkringsbolagen och övriga aktörer. FörsäkringsGirot tar även hand om hela fakturaflödet, utför betalning samt levererar en bokföringsfil och korrekta skatteunderlag till Nippon Gases.