CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

De anställdas pensioner och försäkringar är en stor investering för företag. Trots det saknas ofta överblick och kunskap inom området.

KONTAKTA OSS

Vi träffar många företag som uttrycker otrygghet i sin kunskap om företagets tjänstepensionsavtal.

Flera bolag saknar uppdaterade pensionspolicys och en del känner att de har fastnat i ”gamla spår” i sin pensions- och försäkringsadministration.

Vi har i mer än 30 år erbjudit våra kunder spetskompetens inom tjänstepensionssadministration.

Våra konsulttjänster hjälper er och är ett stöd för er när ni vill se över, förändra eller förbättra hanteringen av företagets pensioner och försäkringar för era anställda. Våra erfarna specialister kan hjälpa er inom följande områden.

Pensionsanalys – en nulägesanalys av företagets tjänstepensionsåtaganden

Efter genomförd Pensionsanalys har ni en tydlig bild av nuläget av företagets tjänstepensionsåtaganden och en trygghet i att ni betalar rätt premier för era anställda.

Pensionsadministrationsprocessen innehåller kritiska moment som är avgörande för att era anställda ska bli rätt försäkrade.

Med vår Pensionsanalys får ni:

  • Kontroll av att de anställda har rätt pensions- och försäkringslösningar enligt gällande avtal.
  • Rapport med identifierade avvikelser.
  • Överlämningsmöte med presentation av rapport.

Interimskonsult

Med en inhyrd konsult får ni den hjälp ni under en tidsbegränsad period behöver för olika uppdrag inom pensions- och försäkringsområdet. Kanske behöver företaget en konsult i rollen som pensionsspecialist, administrativt stöd eller ett bollplank inför beslut.


Företagsanpassade pensions- och försäkringsutbildningar

Med kunskap lägger ni grunden för att hitta smarta lösningar och kunna ta kloka beslut inom pensions- och försäkringsområdet. En utbildning kan dessutom bidra till ökad förståelse mellan avdelningar som på olika sätt kommer i kontakt med företagets pensions- och försäkringsfrågor.

Med företagsanpassade utbildningar får ni:

  • En lärarledd utbildning anpassad till företagets önskemål och behov.
  • Administrativt stöd med inbjudningar, utvärderingar och eventuella tester.
  • Genomgång av utvärderingar.