CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Löneväxlingskollen

Hjälper dig som arbetsgivare att ha kontroll på beloppsgränser och avdragsrättsutrymme för löneväxling på individnivå

Allt fler arbetsgivare erbjuder sina anställda möjligheten att växla lön mot högre pensionsavsättning. För att smidigt kunna följa upp löneväxlingen så erbjuder vi verktyget Löneväxlingskollen.

Löneväxlingskollen visar er: 

  • Försäkringar som företaget tecknat för den anställde sedan årsskiftet 
  • Senast inbetald premie samt snittpremie för året som ligger till grund för avdragsutrymmesberäkningen. 
  • Månadslönen och rapporterad pensionsgrundande inkomst samt ett snitt av rapporterad lön som ligger till grund för avdragsutrymmesberäkningen. 
  • Löneväxlingsutrymmet, utrymmet som finns tillgängligt för löneväxling. 
  • Brytpunkt på inkomst för intjänande till allmän pension (8,07 ibb) per person 
  • Det aktuella löneavståendebeloppet och löneväxlingspremien samt differens mellan dessa. 

Löneväxlingskollen är en tilläggstjänst till Försäkringsgirots erbjudande för tjänstepensionsadministration.