CASE

Hur Arriva säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Månadsrapportering av arbetare

Kontakta oss

Vi tar hand om månadsrapportering av arbetare till Fora och hjälper dig ta kontroll över kostnader kopplat till arbetare

Foras kommande månadsrapportering
Fora, som är valcentral för Avtalspension SAF-LO, går från årsrapportering till månadsrapportering av arbetare i början av 2024. Detta innebär även månadsfakturering av premier för anställda arbetare. FörsäkringsGirot förbereder redan nu för start av månadsrapportering och erbjuder en lösning enligt tekniska och administrativa krav.

Vill du veta mer om FörsäkringsGirots tjänst för rapportering till Fora?
Kontakta oss så håller vi dig uppdaterad.

Månadsrapportering av arbetare inkluderat beräkning och fakturahantering

FörsäkringsGirot hjälper dig som arbetsgivare att hantera kostnader kopplat till Avtalspension SAF-LO och relaterade försäkringar.

Vi genomför beräkning av pensionspremier för arbetare utifrån lönefilen. Detta ger den faktiska premiekostnaden per anställd på individnivå varje månad. Du som arbetsgivare får även bokföringsunderlag med rätt periodisering och kostnadsfördelning.

Vi hanterar fakturorna från Fora och säkerställer betalning i tid. Detta inkluderar både kommande månadsfakturor under 2024, och de premier och avgifter som fortsatt faktureras varannan månad.

Vi skapar också underlaget med personalförändringar inklusive korrekt beräknade löner som rapporteras till Fora. Vi kan också bistå med rapportering av extra premier om behovet uppstår.

Sammanfattat får du en säker helhetslösning med rätt beräkning, hjälp med rapportering och betalning löpande.

FörsäkringsGirot säkerställer:

 • Rätt beräknad tjänstepension till anställda arbetare
 • Betalning av samtliga Foras fakturor i tid
 • Kostnadskontroll
 • Analys och uppföljning
 • Kvalitetssäkring

Vilket hjälper dig som arbetsgivare att:

 • Spara tid och resurser
 • Infria medarbetarlöftet
 • Följa upp premiekostnad och skatt på individnivå
 • Fokusera på er kärnverksamhet


Behöver du fortsätta med årsrapportering även 2024 och framåt?

Då kan FörsäkringsGirot även bistå med:

 • Årsrapportering för tjänstemän
 • Årsrapport slutlig lön till Fora vid årets slut
 • Delårsrapportering för justering av tidigare preliminära lönesummor

Vill du veta mer? Kontakta oss

Emelie Lundebo

Payroll Manager

”Känslan i kroppen när ordet tjänstepension diskuterades brukade ge mig kalla kårar. Nu känns det annorlunda och mycket tryggare. Vi har en partner som är kunniga, engagerade och ger oss trygghet i att våra anställda får rätt pensionsavsättningar.”

VR Sverige

En effektiv och bekymmersfri pensionsadministration låter VR fokusera på sin kärnverksamhet.

Så får VR kontroll och säkerställer rätt tjänstepension till sina anställda.

Varför ska ni välja FörsäkringsGirot

1/5

Var femte anställd är felförsäkrad

Våra förstudier vid implementering visar att 1 av 5 är felförsäkrad. Det kan ha stora konsekvenser.

+ 25

Specialistkompetens sedan 1994

I över 25 år har vi säkerställt att våra kunder ger sina anställda rätt tjänstepension.

+ 800

Företag har valt FörsäkringsGirot

Vi hjälper fler än 800 kundföretag med försäkringsadministration.

300 000

Vi älskar försäkringsadministration

Varje år administrerar vi tjänste-pensioner för fler än 300 000 tjänstemän och arbetare.