CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Hållbarhet

FörsäkringsGirot främjar socialt ansvarstagande

CSR-policy

Vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som erkänner, respekterar och främjar socialt ansvarstagande. Med socialt ansvarstagande menar vi att ta ansvar för våra beslut och aktiviteters konsekvenser för samhälle och miljö. Vår CSR-policy är vägledande för alla som jobbar här. Allt vi gör ska genomsyras av en hög medvetenhet och ansvarskänsla.

Arbetsmiljö

Vi månar om en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra anställda. Arbetsmiljöarbete sker löpande i samverkan mellan ledningen och medarbetarrepresentanter. Vårt mål är att uppnå bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala välbefinnande bland våra medarbetare.

Mänskliga rättigheter och jämställdhet

Vi är öppna och transparenta i alla beslut och aktiviteter. Vi uppträder etiskt korrekt och främjar aktivt ett etiskt agerande baserat på ärlighet, jämlikhet och integritet. Alla medarbetare ska inom ramen för sin anställning , ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Miljö

Vi främjar ett långsiktigt hållbart samhälle och bidrar till en uthållig lönsamhet. Vi strävar hela tiden efter att minimera vår miljöpåverkan. Tar fram nya digitala tjänster som ersätter traditionell administration i pappersform och arbetar kontinuerligt för att reducera vår egen energianvändning och reducerar vår miljöpåverkan i samband med sophantering, resor och inköp av material.