CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Systemstöd för tjänstepensionsadministration

Ett effektivt och enkelt sätt för företag att själva sköta pensions- och försäkringsadministrationen med hjälp av våra digitala verktyg.

KONTAKTA OSS

Skräddarsydd lösning utifrån er pensionspolicy och nuvarande process

Att som arbetsgivare löpande hantera alla personalhändelser som påverkar de anställdas pensioner och försäkringar är svårt utan effektivt systemstöd och kvalitetssäkrade processer.

Det är många beräkningar, villkor och regler som gör det komplext, vilket kan resultera i bristande hantering och risker som innebär onödiga kostnader, tidskrävande korrigering och förlorade förmåner för de anställda.

Som arbetsgivare har ni ett stort ansvar för att säkerställa att era anställda är både rätt försäkrade och har rätt pensionsgrundande lön. FörsäkringsGirots granskningar visar att upp till var femte anställd är felaktigt försäkrad. Med vårt systemstöd säkerställs hanteringen och minskar risken för fel.

FörsäkringsGirot hjälper er att:

  • Spara tid och effektivisera er egen administration
  • Få kontroll och transparens på era pensionskostnader
  • Infria medarbetarelöftet och bygg Employer Brand

FörsäkringsGirots systemstöd är utvecklat enbart med syftet att administrera och beräkna förmåner, tjänstepension och försäkringar för anställda:

  • Identifierar varje månad samtliga personalhändelser som påverkar era anställdas försäkringar utifrån kollektivavtal, lag och er pensionspolicy.
  • Genomföra korrekt rapportering till försäkringsbolagen och övriga aktörer.
  • FörsäkringsGirot tar hand om hela ert fakturaflöde och utför betalning i tid.
  • FörsäkringsGirot levererar bokföring, skatteunderlag och och möjlighet att analysera er data.
  • Användarvänligt gränssnitt som nås med BankID

Ni får en skräddarsydd systemlösning som anpassas och kvalitetssäkrar er hantering. Oavsett om ni är kollektivavtalsbundna eller inte kan ni vara trygga med att de anställda får rätt pensions- och försäkringsförmåner.

Låter det bra? Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill ni outsourca hela hanteringen av tjänstepensionsadministration?

Läs mer om Komplett tjänstepensionsadministration