CASE

Hur Arriva säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

De flesta företag upplever att administrationen av de anställdas tjänstepensioner är tidskrävande och komplex.

KONTAKTA OSS

Det kan vara svårt att utan effektivt systemstöd och kvalitetssäkrade processer göra rätt i varje steg när det är så många olika variabler, lagar och regler att hålla reda på.

De flesta företag upplever att administrationen av de anställdas tjänstepensioner är tidskrävande och komplex. FörsäkringsGirots granskningar visar att så många som var femte anställd varit felförsäkrad. Som arbetsgivare har ni ett stort ansvar för att säkerställa att de anställda är både rätt försäkrade och har rätt pensionsgrundande lön. Administrera fel innebär dessutom stora risker för ökade kostnader och förlorade förmåner.

Lösningen heter Självservice.

Med vår självservicetjänst FGirot Självservice får ni tillgång till vår webbaserade tjänst ”Mitt FGiro”. Via ”Mitt FGiro” får ni ett kvalitetssäkrat systemstöd som hjälper HR- och ekonomiavdelning att hantera rapporteringen av de anställdas tjänstepensioner. FGirot Självservice hjälper er att kvalitetssäkra och förenkla er vardag med full kontroll över hela processen.

Med Självservice via Mitt FGiro kan ni:

  • Säkerställa rätt pensionsgrundande lön, identifiera och åtgärda avvikelser.
  • Genomföra korrekt rapportering till försäkringsbolagen och övriga aktörer.
  • Följa upp alla anställdas tjänstepension på individnivå.
  • Vi tar hand om hela ert fakturaflöde och utför betalning.
  • Vi levererar en bokföringsfil och korrekta skatteunderlag.

Med FörsäkringsGirots Självservicetjänst får ni helt enkelt en kvalitetssäkrad, effektiv och enkel pensions- och försäkringsadministration. Oavsett om ni är kollektivavtalsbundna eller inte kan ni vara trygga med att de anställda får rätt pensions- och försäkringsförmåner.

Emelie Lundebo

Payroll Manager

”Känslan i kroppen när ordet tjänstepension diskuterades brukade ge mig kalla kårar. Nu känns det annorlunda och mycket tryggare. Vi har en partner som är kunniga, engagerade och ger oss trygghet i att våra anställda får rätt pensionsavsättningar.”

Kundcase

Så säkerställer Coca-Cola administrationen av de anställdas tjänstepensioner och kan fokusera på kärnverksamheten.

- läs intervjun med Sehriban Cilgin om hur Coca-Cola med Försäkringsgirots hjälp kan fokusera på det som är verksamhetskritiskt

Varför ska ni välja FörsäkringsGirot?

1/5

Var femte anställd är felförsäkrad

Våra förstudier vid implementering visar att 1 av 5 är felförsäkrad. Det kan ha stora konsekvenser.

+ 25

Specialistkompetens sedan 1994

I över 25 år har vi säkerställt att våra kunder ger sina anställda rätt tjänstepension.

+ 800

Företag har valt FörsäkringsGirot

Vi hjälper fler än 800 kundföretag med försäkringsadministration.

300 000

Vi älskar försäkringsadministration

Varje år administrerar vi tjänste-pensioner för fler än 300 000 tjänstemän och arbetare.