CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

En av fem anställda är felförsäkrade. Betalar du rätt pension för dina anställda?

Kontakta oss

Det kan vara svårt att utan effektiva systemstöd och kvalitetssäkrade processer göra rätt när det är så många olika variabler, lagar och regler att hålla reda på.

Betalar ni för mycket i pension eller för lite? De flesta företag upplever att administrationen av de anställdas tjänstepensioner är tidskrävande och komplex. Det kan vara svårt att utan effektivt systemstöd och kvalitetssäkrade processer göra rätt i varje steg när det är så många olika variabler, lagar och regler att hålla reda på. Som arbetsgivare är det viktigt att säkerställa att rätt personer är försäkrade och att de har rätt pensionsgrundande lön (PGL) och sjukpensionsgrundande lön (SPGL).

Lösningen heter FGirot Pensionsanalys – en nulägesanalys av företagets tjänstepensionsåtaganden

Med FGirot Pensionsanalys får ni en total överblick och kontroll av er pensions- och försäkringsadministration så att ni både kan göra rätt och fatta rätt beslut.

Låt oss göra en FGirot Pensionsanalys. Den ger er svar på:

  • Hur ert nuläge ser ut baserat på er pensionspolicy och rådande regelverk.
  • Hur många anställda som ligger felförsäkrade.
  • Hur stor er riskexponering är.
  • Hur stor extra kostnad era felaktigt inbetalda pensionspremier innebär.
  • Hur stor er eventuella pensionsskuld är.