FörsäkringsGirot viktig aktör i den första månadsrapporteringen någonsin!

Pressmeddelande
Stockholm, 2024-02-13

Första skarpa månadsrapporteringen för arbetare framgångsrikt genomförd av FörsäkringsGirot, Fora och Volvo Cars


Den sista januari 2024 markerar en historisk milstolpe i försäkringsbranschen när FörsäkringsGirots affärsutvecklare i samarbete med Fora framgångsrikt genomförde världshistoriens första skarpa månadsrapportering för arbetare. Detta inkluderade både den nya uppmärkningen av anställda och rapportering av slutliga månadslöner för arbetare. Genomförandet var ett ”skarpt test” i samarbete med Fora inför den officiella lanseringen och öppningen av månadsrapporteringstjänsten som påbörjas under februari 2024.

Genomförandet är ett betydande steg framåt för effektiviseringen av tjänstepensionsadministration för arbetare i Sverige. Samarbetet visar också på branschens engagemang för innovation och harmonisering av villkor för anställda inom arbetslivet.


”Jag vill tacka FörsäkringsGirot för ett gott samarbete. Vi, gemensamt, strävar alltid efter att hitta de bästa lösningarna för våra likaledes gemensamma kunder. Med god dialog har vi tillsammans kunnat genomföra de första rapporteringarna i månadshanteringen med ett mycket gott resultat”

– Johan Holmqvist, Affärsarkitekt Fora


”Det känns fantastiskt att FörsäkringsGirot och våra kunder är first-in-line när Fora bryter ny mark och harmoniserar hanteringen av pension och försäkring inom arbetarkollektivet. Vi har redan 50 kunder som gett oss i uppdrag att hantera deras månadsrapporteringen till Fora, vilket gör mig mäkta stolt över det förtroende vi har fått och det teamwork som har skett för att lyckas leverera med kvalitet i tid. Att kunna betrygga arbetsgivare i Sverige att FörsäkringsGirot är en partner att lita på även när en sådan här stor förändring sker stärker oss i övertygelsen om att vår expertis och våra tjänster fortsätter efterfrågas.”

Ulrika Bragg, vd FörsäkringsGirot


De företag som deltog och därmed var först att utföra en riktigt månadsrapportering via Fora var bland annat bolag inom Volvo Cars.Vi har varit delaktiga i Foras projekt med övergång till månadsrapportering. Nu har vi, genom nära samarbete med vår partner FörsäkringsGirot, genomfört första månadsrapporteringen för 11 000 av våra medarbetare. Nu ser vi fram emot fortsatta månadsrapporteringar, månadsvisa premiekontroller och att medarbetare får sina premier placerade månadsvis framöver. Samma hantering för arbetare och tjänstemän gör att vi kan kommunicera pension & försäkring som de fina anställningsförmåner de är på samma sätt till alla medarbetare.”

Christina Munk-Hemberg, Pension, Benefits & Insurances, M/A-projects på Volvo Car Group                

Om FörsäkringsGirot
FörsäkringsGirots är en ledande aktör inom försäkrings- och pensionsbranschen och erbjuder innovativa lösningar för tjänstepensioner för arbetare i Sverige.

Om Fora
Fora är den oberoende valcentralen för Avtals­pension SAF-LO där uppdraget är att guida företag och deras anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning. Foras roll är att säkerställa att kollektivavtalade förmåner blir korrekt hanterade, beräknade, fakturerade och överförda.


Om Volvo Cars
Volvo Cars är en svensk ledande tillverkare av premiumbilar med fokus på kvalitet, avancerad teknik och hållbarhet. Volvo Car Group har cirka 23 000 anställda i Sverige. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.


Bakgrund
Under 2023 kom information att Fora går över till månadshantering av de kollektiv­avtalade försäkringarna. Det innebär månadsvis lönerapportering, fakturering och överföring av pensions­premier till arbetares pensions­bolag. Det är Foras ägare Svenskt Näringsliv och LO som tagit beslutet om övergången till månadshantering.


För mer information kontakta:

Ulrika Bragg, vd FörsäkringsGirot
ulrika.bragg@fgirot.se

Elias Gustafsson, Marknadsansvarig FörsäkringsGirot
elias.gustafsson@fgirot.se


Läs hela pressmeddelandet hos TT (extern länk)