Anpassad pensions- och försäkringsadministration som möter era behov

Utifrån vår erfarenhet så vet vi att administration av tjänstepension och försäkringar kan se väldigt olika ut hos arbetsgivare. Därför vill vi gärna veta mer hur ni jobbar med detta idag och om FörsäkringsGirot kan hjälpa er att förenkla och effektivisera er administration och på så sätt spara tid och leverera korrekta förmåner till era anställda.

Kontakta oss så berättar vi mer och stämmer av era behov, första steget är ett kort telefonsamtal.

 

Varje år ser FörsäkringsGirot till att fler än 300 000 tjänstemän och arbetare får rätt tjänstepension och förmåner. Det är vi stolta över!