Behandling av personuppgifter

Cookiepolicy

Information om cookies, fgirot.se

Denna webbplats använder cookies och liknande tekniker. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Vänligen se även vår information om din integritet på fgirot.se om du vill läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vad är cookies och liknande teknologier?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare. Det finns även andra teknologier som erbjuder samma funktioner som cookies utan att använda sig av textfiler som lagras på din mobila enhet.

Varför använder vi cookies?

Nedan kategoriserar vi våra cookies enligt deras användning.

Tillhandahålla webbplatsens funktion

Funktionella cookies används för att spara dina inställningar när du exempelvis fyller i ett formulär eller lägger en produkt i din kundvagn. Vår webbplats skulle inte fungera utan dessa cookies.

Upprätthålla webbplatsens säkerhet

Säkerhetscookies används för att upprätthålla webbplatsen säkerhet, upptäcka bedrägerier och skydda dina uppgifter. Detta gör vår webbplats och dina uppgifter behandlas på ett tryggare och säkrare sätt. Vår webbplats skulle inte fungera utan dessa cookies.

Genomföra statistiska analyser

Analyscookies tillhandahåller statistisk information avseende din användning av vår webbplats. Samtliga personuppgifter avidentifieras direkt och inga personuppgifter ingår själva analysen eller analysens resultat. Vi behöver dessa cookies för att kunna utveckla webbplatsen, exempelvis genom att göra det enklare att använda webbplatsen på mobila enheter.

Vilka cookies använder vi?

Nedan ser du en sammanställning över de cookies vi använder, för vilka ändamål och hur länge cookien finns kvar på din dator eller mobila enhet. En cookies som har lagringstiden ”Session” raderas efter du stänger ned din webbläsare. Du kan välja bort vissa cookies genom att klicka på opt-out länken.

LeverantörDomänNamnLagringstidÄndamålOpt-out länk
FGirot*.fgirot.se_gd*SessionTillhandahålla webbplatsens funktion och upprätthålla webbplatsens säkerhetInte tillämplig
Google Analyticsfgirot.se_ga
_gid
_gat
2 år
24 h
1min
Genomföra statistiska analyserhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout
You Tubeyoutube.comVISITOR
_INFO1
_LIVE
GPS
VSC
PREF
8 mån
Session
Session
8mån
Tillhandahålla webbplatsens funktionInte tillämplig. Läs mer om Youtubes användning av cookies här.
CGI*idp.funktionstjanster.selogicaid
pSID
logicaid
pVHNA
ME
Session
10 år
Tillhandahålla webbplatsens funktionInte tillämplig

Hur kan du styra vår användning av cookies?

Du kan välja bort vissa cookies genom att klicka på opt-out länken i ovanstående tabell. Därutöver ger dig din webbläsare eller mobila enhet möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller mobila enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Hur kontaktar du oss?

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kund@fgirot.se eller tel. 08-522 529 00.

Dataskyddsombud: Dag Wetterberg
E-post: dag@wetterberg-advokat.se

Information om cookies uppdaterades senast 2022-02-24

Integritetspolicy

Allmänt

FörsäkringsGirot Sverige AB är ett svenskt aktiebolag med säte och adress på Wallingatan 2, 111 60 Stockholm. Denna integritetspolicy förklarar hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Integritetspolicyn gäller för:
·         Kontaktpersoner hos kunder och potentiella kunder
·         Kontaktpersoner hos leverantör eller affärspartners
·         Prenumeranter till vårt nyhetsbrev
·         Jobbsökande
·         Webbplatsbesökare
·         Andra personer som kontaktar oss

Kompletterande information finns i vår policy om Cookies.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Nedan beskriver vi hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta. Vi uppger också hur länge vi sparar dina personuppgifter i våra system.

Kontaktpersoner hos kunder

Tillhandahållande av produkter och tjänster

Vi behandlar dina kontaktuppgifter samt andra relevanta uppgifter du lämnar till oss i samband med att din organisation köper tjänster och produkter hos oss. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna ingå, administrera och fullgöra avtalet med din organisation, men även för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av exempelvis bokföringslagen. De rättsliga grunderna för behandlingen av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att administrera våra kundrelationer och rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge din organisation är kund hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Kommunikation

När du kontaktar vår kundtjänst kommer vi att behandla de uppgifter som du lämnar till oss och som är relevanta för ditt ärende. Behandlingen sker i syfte att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet, svara på frågor, ge annan service och säkra kvalitén av vår kundtjänst. De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen att dokumentera fullgörandet av våra skyldigheter enligt avtalet, kunna tillhandahålla dig den informationen du efterfrågar samt att förbättra och utveckla vår kundtjänst. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge din organisation är kund hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Utveckling av produkter och tjänster

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för och kundanalyser, marknadsanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik samt informations- och marknadsföringsändamål. De rättsliga grunderna för behandlingen är vårt berättigade intresse av att utveckla våra produkter och tjänster, att kunna erbjuda kvalitativa och prisvärda tjänster och produkter samt ge god service. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge din organisation är kund hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Direktmarknadsföring

Vi använder dina kontaktuppgifter och resultat från våra analyser (se Utveckling av produkter och tjänster) för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till våra kunder och potentiella kunder via exempelvis telefon, e-post och brev. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att följa anvisningarna i det e-postmeddelande eller brev som vi har skickat till dig, eller genom att be den person som ringt dig att spärra ditt nummer för framtida samtal.

Undersökningar

Vi använder dina kontaktuppgifter och svar på enkätfrågor för att genomföra och utvärdera undersökningar. Detta gör vi för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster samt vår verksamhet, vilket ligger i vårt berättigade intresse. Svaren på enkätfrågorna avidentifieras efter genomförd undersökning. I anslutning till avidentifieringen raderas samtliga enkätsvar. Det avidentifierade resultat innehåller inga personuppgifter.

Evenemang

Vi använder dina kontaktuppgifter och eventuella matpreferenser för att organisera och administrera olika evenemang. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att organisera och administrera evenemang. Personuppgifter som behandlas för detta ändamål raderas direkt efter avslutat evenemang.

Kontaktpersoner hos potentiella kunder

Vi samlar in dina kontaktuppgifter från offentliga eller privata register för att identifiera och kontakta relevanta personer i din organisation via telefon, e-post eller brev för marknadsföringsändamål. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att följa anvisningarna i det e-postmeddelande eller brev som vi har skickat till dig, eller genom att be den person som ringt dig att spärra ditt nummer för framtida samtal. Personuppgifterna som används för detta ändamål raderas 3 månader efter insamlingen.

Jobbsökande

Du kan lämna dina personuppgifter till oss för att ansöka om lediga anställningar, ansöka om praktikplats eller i samband med att du visar intresse för ett konsultuppdrag för oss. Om du är konsult förekommer det att vi samlar in dina personuppgifter från din arbetsgivare eller från ett bemanningsföretag. Om du söker praktik kan dina personuppgifter ha samlats in från olika utbildningsarrangörer. Vi behandlar personuppgifterna i syfte att utvärdera om vi kan erbjuda dig en anställning, ett uppdrag eller en praktikplats hos oss och eventuellt administrera din anställning, ditt uppdrag eller din praktikplats. När det gäller jobbsökande är den rättsliga grunden för denna behandling att ingå ett anställningsavtal. Avseende konsulter är personuppgiftsbehandlingen nödvändig för det berättigade intresset att kunna ingå och administrera uppdragsavtalet med konsultföretaget och rörande praktikanter vårt berättigade intresse av att administrera praktikplatser.
Om du har sökt ett jobb hos oss sparas dina personuppgifter om du blir anställd, och därefter så länge som du har en anställning hos oss. Undantag gäller för sådana personuppgifter som måste sparas enligt lag. Om du inte blir anställd raderas dina personuppgifter som huvudregel direkt efter att rekryteringen är avslutad. Spontanansökningar, praktikansökningar och ansökningar innehållande personuppgifter om dig som konsult raderas vid inaktualitet.

Kontaktpersoner hos leverantörer och affärspartners

Tillhandahållande av avtal

Vi behandlar kontaktuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Beträffande dig som enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med dig. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Vi kan även komma att behandla dina kontaktuppgifter i syfte att utvärdera affärsrelationen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att utveckla affärsrelationen med leverantören eller affärspartnern. Personuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos våra potentiella leverantörer, kan även komma att behandlas i syfte att samla in och utvärdera anbud i inköpsprocesser. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet med leverantören eller affärspartnern. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kund eller medlem hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Webbplatsbesökare

Insamling av webbstatistik och webbloggar

När du besöker vår webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis ip-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Detta gör vi i syfte att sammanställa statistik över hur många användare som besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att veta hur vår webbplats används. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.

För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Webbloggarna raderas som efter 30 dagar.

Cookies och liknade teknologier

Vår webbsida använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften i vår policy om cookies.

Andra personer som kontaktar oss

När du kontaktar oss kan vi komma att behandla dina kontaktuppgifter och andra uppgifter som är relevanta i sammanhanget för att kunna hantera ditt ärende eller förse dig med den information du har efterfrågat. Den rättsliga grunden för denna behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att hantera och dokumentera din förfrågan. Personuppgifter som samlas in i sådana sammanhang raderas vid inaktualitet.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter enligt de raderingstider som anges under rubriken Hur behandlar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna kan dock sparas länge om detta krävs enligt lag som exempelvis bokföringslagen. I sådana fall raderar vi personuppgifterna efter de lagstadgade lagringsfristerna har passerat. Personuppgifterna kan även komma att avidentifieras.

Vem delar ni mina personuppgifter med?

För att kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster anlitar vi olika leverantörer. Dessa leverantörer behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Leverantörerna får dock inte använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag, en samarbetspartner, en leverantör eller till olika myndigheter.

Med ditt samtycke kan vi även komma att dela dina kontaktuppgifter med våra samarbetspartners så att de kan marknadsföra sina produkter och tjänster till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för denna marknadsföring.

Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifterna kan dock i vissa fall komma att överföras till och behandlas av leverantör eller underleverantör i tredje land. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert sker överföring endast till länder som enligt beslut från EU-kommissionen anses ha adekvat skyddsnivå. Alternativt grundar sig överföring alltid på standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen eller bindande företagsbestämmelser. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Vilka rättigheter har jag?

Om vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Du kan hitta mer information om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats.

Rätt till tillgång 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och kan på begäran kostnadsfritt få en kopia på dessa personuppgifter.

Rätt till rättelse 

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv. När dina personuppgifter har rättats, kommer vi att underrätta alla som vi har lämnat ut personuppgifterna till om att rättelse har ägt rum.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av vissa av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vi begränsar vissa behandlingar av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi ska överföra personuppgifter om dig till någon annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Sådan begäran kan vi dock endast tillgodose om behandlingen sker antingen med samtycke eller fullgörande av ett avtal som rättslig grund och om den sker automatiskt.

Rätt till invändning

Om vi utför behandling med så kallad intresseavvägning som rättslig grund, har du rätt att invända mot behandlingen. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt att återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

Rätt att lämna klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Rätt till skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande regelverk kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

Hur använder jag mina rättigheter?

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss avseende dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på nedanstående adress. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ska du vända dig till Datainspektionen.

Användare av våra tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter när du använder de tjänster som vi tillhandahåller din organisation, till exempel COINS. I sådana fall behandlar vi dina personuppgifter för din organisations räkning. Detta innebär att din organisation är personuppgiftsansvarig för denna behandling av personuppgifter. Vänligen kontakta din organisations dataskyddsombud för mer information om din personuppgiftsbehandling.

Medarbetare hos organisationer som använder våra tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter när användare i din organisation laddar upp uppgifter om dig i våra tjänster. I sådana fall behandlar vi dina personuppgifter för din organisations räkning. Detta innebär att din organisation är personuppgiftsansvarig för denna behandling av personuppgifter. Vänligen kontakta din organisations dataskyddsombud för mer information om din personuppgiftsbehandling.

Vem är personuppgiftsansvarig?

FörsäkringsGirot Sverige AB, org. nr 556482-4471, med adress Wallingatan 2, 111 60 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Ändringar i denna integritetspolicy

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på vår webbplats. Där sparar vi även tidigare versioner i ett arkiv som du då hittar på samma länk.

Hur kontaktar du oss?

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kund@fgirot.se eller tel. 08-522 529 00