Behandling av personuppgifter

Cookiepolicy

Information om cookies, fgirot.se

Denna webbplats använder cookies och liknande tekniker. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Vänligen se vår Integritetspolicy på fgirot.se om du vill läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vad är cookies och liknande teknologier?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare. Det finns även andra teknologier som erbjuder samma funktioner som cookies utan att använda sig av textfiler som lagras på din mobila enhet.

Varför använder vi cookies?

Nedan kategoriserar vi våra cookies enligt deras användning.

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är avgörande för webbplatsens grundläggande funktioner och webbplatsen fungerar inte på det avsedda sättet utan dem. Dessa cookies lagrar inga personligt identifierbara uppgifter.

Nedan ser du en sammanställning över de nödvändiga cookies vi använder, för vilka ändamål och hur länge cookien finns kvar på din dator eller mobila enhet. En cookies som har lagringstiden ”Session” raderas efter du stänger ned din webbläsare.

Cookie  Varaktighet  Beskrivning  
cookielawinfo-checkbox-analytics  1 årDenna cookie används av GDPR Cookie Consent-plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke för cookies i kategorin “Cookies för analys, prestanda och utveckling”.
_GRECAPTCHA   månaderGoogles Recaptcha-tjänst sätter denna cookie för att identifiera bottar och skydda webbplatsen mot skadliga spamattacker.  
wpEmojiSettingsSupports  sessionWordPress ställer in denna cookie när en användare interagerar med emojis på en WordPress-webbplats. Det hjälper till att avgöra om användarens webbläsare kan visa emojis korrekt.  
jwt-authsessionFörsäkringsGirots inloggade tjänster använder sessionscookies (tillfälliga kakor) som innehåller en unik identifierare för att webbservern ska kunna skilja olika inloggade användare från varandra. Cookien lagras i din dator så länge du är inloggad mot vår inloggade tjänst (MittFgiro).

Statistik- & analyscookies (valfri aktivering)

Statistik- & analyscookies används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa cookies hjälper till att ge information om mätvärden, antal besökare, avvisningsfrekvens, trafikkälla etc.

Nedan ser du en sammanställning över statistik- & analyscookies vi använder, för vilka ändamål och hur länge cookien finns kvar på din dator eller mobila enhet.

Cookie  Varaktighet  Beskrivning  
_ga_*  1 år 1 månad 4 dagar  Google Analytics ställer in denna cookie för att lagra och räkna sidvisningar.
_ga  1 år 1 månad 4 dagar  Google Analytics sätter denna cookie för att beräkna besökar-, sessions- och kampanjdata och för att spåra användningen av webbplatsen för dess analysrapport. Denna cookie lagrar information anonymt och tilldelar ett slumpmässigt genererat nummer för att känna igen unika besökare.

Marknadsföringscookies (valfri aktivering)

Marknadsföringscookies används för att leverera besökare med anpassade annonser baserat på de sidor de besökte tidigare och analysera effektiviteten i annonskampanjen.

Nedan ser du en sammanställning över marknadsföringscookies vi använder, för vilka ändamål och hur länge cookien finns kvar på din dator eller mobila enhet.

CookieVaraktighetBeskrivning
YSCsessionYouTube sätter denna cookie för att spåra visningar av inbäddade videor på YouTube-sidor.
VISITOR_INFO1_LIVE6 månaderYouTube sätter denna cookie för att mäta bandbredd och avgöra om användaren får det nya eller gamla spelargränssnittet.
VISITOR_PRIVACY_METADATA6 månaderYouTube ställer in den här cookien för att lagra användarens samtyckestillstånd för den aktuella domänen.
yt-remote-device-idAldrigYouTube sätter denna cookie för att spara användarens videopreferenser för inbäddade YouTube-videor.
yt.innertube::requestsaldrigYouTube sätter denna cookie för att registrera ett unikt ID för att spara data om vilka videor från YouTube som användaren har sett.
yt-remote-connected-devicesaldrigYouTube sätter denna cookie för att spara användarens videopreferenser för inbäddade YouTube-videor.
yt.innertube::nextIdaldrigYouTube sätter denna cookie för att registrera ett unikt ID för att spara data om vilka videor från YouTube som användaren har sett.

Hur kan du styra vår användning av cookies?

Du kan välja bort vissa cookies genom att klicka på samtyckesinställningar dvs kaksymbolen i den vänstra kanten på vår webbplats. Därutöver ger dig din webbläsare eller mobila enhet möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller mobila enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies.

HUR KONTAKTAR DU OSS?

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kund@fgirot.se eller tel. 08-522 529 00.

Dataskyddsombud: Dag Wetterberg
E-post: kund@fgirot.se

Information om cookies uppdaterades senast 2024-04-15

Integritetspolicy

FörsäkringsGirot Sverige AB (”FörsäkringsGirot/Vi/Vår/Våra”), med organisationsnummer 556482–4471 och adress på Wallingatan 2, 111 60 Stockholm, behandlar Personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”) samt övriga dataskyddslagar, förordningar och bestämmelser.

Vi arbetar för att hanteringen av dina Personuppgifter ska leva upp till och följa gällande regleringar inom dataskyddslagstiftningen.

Denna Integritetspolicy omfattar FörsäkringsGirots roll som personuppgiftsansvarig.

Alla personer vars Personuppgifter Vi behandlar, får närmare information om Behandlingen i samband med att uppgifterna samlas in och börjar Behandlas. I Vår Integritetspolicy finns information om hur och för vilka ändamål Vi behandlar Dina Personuppgifter. Dessutom finns det information om vilka rättigheter Du som Registrerad har i enlighet med GDPR.

Viktiga principer för FörsäkringsGirot när vi behandlar dina Personuppgifter

Dessa förklaringar är tänkta att göra vår Integritetspolicy mer tillgänglig och förståelig för Dig som användare.

Rättvisa och lagliga Behandlingar:
Vi behandlar Dina Personuppgifter med respekt för Dig och i enlighet med gällande lagar. Det betyder att Vi inte bara samlar in eller använder din information på sätt som är rättvisa för Dig, utan också att Vi följer lagar och regler som skyddar Din integritet. Vi förklarar tydligt varför Vi behöver Dina uppgifter och hur Vi kommer att använda dem.

Transparens:
Vi vill att Du ska förstå vad som händer med dina Personuppgifter. Därför ger vi Dig tydlig information om vår datahantering. Allt vi säger om hur Vi hanterar dina data kommer att vara enkelt att hitta och läsa.

Begränsning av data:
Vi samlar inte på oss Personuppgifter bara för sakens skull. Vi tar endast den information som är nödvändig för de mål Vi har berättat för Dig, till exempel för att ge Dig en tjänst Du har bett om. Och Vi håller inte kvar informationen längre än vad som behövs för dessa mål.

Säkerhet:
Dina Personuppgifter är säkra hos Oss. Vi tar alla rimliga steg för att skydda Din information från att hamna i fel händer eller bli felaktigt använd. Vi ser till att våra datorer och system är säkra och att bara de som behöver Din information för att göra sitt jobb har tillgång till den.

Rätt att bli informerad:
När vi samlar in Dina Personuppgifter kommer Vi att berätta för Dig om det direkt. Vi förklarar varför Vi behöver uppgifterna och vad Vi planerar att göra med dem. Detta gör Vi så att Du kan fatta informerade beslut om Dina uppgifter.

Åtkomst och rättelser:
Du har rätt att se vilka Personuppgifter vi har om Dig. Om något inte stämmer, kan Du be Oss att rätta till det. Vi vill se till att all information vi har är korrekt och uppdaterad.

Begränsningar av informationsplikten:
I vissa fall behöver Vi kanske inte ge Dig all information som beskrivs ovan. Detta kan bero på att Du redan vet informationen, för att det är krav på Oss enligt lag att samla in data, eller för att det skulle vara oerhört svårt för Oss att ge Dig informationen. Men detta är undantag, och i regel kommer vi alltid att informera Dig.

Dina rättigheter:
Det är din rätt att känna till och förstå hur vi använder dina Personuppgifter. Du kan kontrollera att Vi följer lagarna och att vi behandlar din information på ett korrekt sätt. Om Du har några frågor eller oro, har Du rätt att nå ut till Oss för att få mer information eller hjälp.

Definitioner i denna Integritetspolicy

Behandling:
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, Bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på̊ annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Laglig grund:
Behandling är endast laglig om den sker med laglig grund. De grunder som är relevanta för FörsäkringsGirot anges nedan. 

Nödvändig:
Behandling ska endast utföras i den utsträckning det är nödvändigt för ett visst ändamål. Med Nödvändig ska under GDPR förstås att Behandlingen medför effektivitetsvinster. En Behandling ska därför inte anses vara Nödvändig om ändamålet kan uppnås lika enkelt och billigt utan att Personuppgifter behandlas.

Personuppgift:
Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (”Registrerad”), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Personuppgiftsansvarig:
En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för Behandlingen av Personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde:
En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgiftsbiträdesavtal:
Ett skriftligt avtal eller annan rättsakt som är bindande för ett Personuppgiftsbiträde gentemot en Personuppgiftsansvarig och som upprättats enligt artikel 28 i GDPR. Personuppgiftsbiträden och Personuppgiftsansvariga ska alltid ingå Personuppgiftsbiträdesavtal.

Registrerad:
Den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom en viss Personuppgift.

Vår behandling av dina Personuppgifter

 • Vilka typer av personuppgifter behandlar FörsäkringsGirot?
  a. Vår behandling av Personuppgifter varierar beroende på vilket sammanhang det rör sig om.
  b. Typer av personuppgifter som behandlas;- kontaktuppgifter som du lämnar till oss tex. namn, e-postadress, yrke, titel, telefonnummer,- information i samband med din användning av Försäkringsgirots webbplatser tex IP-adress,- kontaktuppgifter som vi erhåller från din arbetsgivare eller från publika källor tex. namn, epostadress, yrke, titel, telefonnummer.
 • Vem är Personuppgiftsansvarig respektive Personuppgiftsbiträde?
  a. Den här Integritetspolicyn tar huvudsakligen sikte på när Vi är Personuppgiftsansvariga för Behandlingen av Dina Personuppgifter.
  b. När Vi agerar som Personuppgiftsansvariga och anlitar ett Personuppgiftsbiträde ingår Vi ett Personuppgiftsbiträdesavtal med den organisation som behandlar Personuppgifter för Vår räkning.
 • Varför behandlas Personuppgifterna?
  a. Vi behandlar Personuppgifter för att administrera avtal om pensionsadministration, hantera leverantörsförhållanden, skapa statistik och analysera webbplatsanvändningen samt för att förbättra prestandan och webbplatsernas funktioner, hantera jobbansökningar, marknadsföra våra tjänster samt hantera risker i Vår verksamhet. Vid vissa tillfällen kan vi vara skyldiga att lämna ut uppgifter till myndigheter i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
  b. I vissa situationer behandlar vi personuppgifter på grund av ett berättigat intresse. Detta kan inkludera Vårt intresse av att genomföra nöjdhetsundersökningar, genomföra direktmarknadsföring samt för att utveckla våra tjänster och system.
 • Hur skyddas personuppgifterna i enlighet med Artikel 32 i GDPR?
  a. FörsäkringsGirot följer Artikel 32 i GDPR och beaktar därmed den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken.
  b. Vi har en Informationssäkerhetspolicy och en Dataskyddspolicy som antas av styrelsen och som uppdateras årligen under augusti månad.
  c. Vår verksamhet är ISO-certifierad enligt ISO 27001.
 • Hur, varför och vilka Personuppgifter behandlar Vi?
  a. Vi behandlar Personuppgifter av flera skäl. Nedan (i p.7-11) beskriver Vi hur, varför och vilka Personuppgifter Vi behandlar när FörsäkringsGirot är Personuppgiftsansvariga för den aktuella Behandlingen.

 • Vilka rättigheter har jag?
  Om vi behandlar Dina Personuppgifter har du ett antal rättigheter. Nedan beskriver Vi vilka val och möjligheter Du har, och hur Du kan utöva dessa rättigheter i samband med vår Behandling av Dina Personuppgifter. Du kan även hitta mer information om dina rättigheter på IMY:s webbplats.

Rätten till tillgång
När Försäkrings Girot är personuppgiftsansvariga har du rätt att få information om vilka Personuppgifter om dig som vi behandlar och kan på begäran kostnadsfritt få en kopia på dessa personuppgifter.

Rätten till rättelse
När Försäkrings Girot är personuppgiftsansvariga har du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv. När dina Personuppgifter har rättats, kommer Vi att underrätta alla som Vi har lämnat ut personuppgifterna till om att rättelse har ägt rum.

Rätten att bli raderad
När Försäkrings Girot är personuppgiftsansvariga har du har rätt att begära radering av vissa av dina personuppgifter.

Rätt till begräsning
När Försäkrings Girot är personuppgiftsansvariga har Du har rätt att begära att Vi begränsar vissa behandlingar av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet
När Försäkrings Girot är personuppgiftsansvariga har du rätt att begära att vi ska överföra personuppgifter om dig till någon annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Sådan begäran kan vi dock endast tillgodose om behandlingen sker antingen med samtycke eller fullgörande av ett avtal som rättslig grund och om den sker automatiskt.

Rätt till invändning
Om vi utför behandling med så kallad intresseavvägning som rättslig grund, har du rätt att invända mot behandlingen. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt att återkalla samtycke
Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

Rätt att lämna klagomål
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt till skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande regelverk kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstal i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

Hur kontaktar du oss?

Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på kund@fgirot.se eller tel. 08-522 529 00.

Du har även rätt att kontakta Vårt dataskyddsombud, advokat Dag Wetterberg på följande e-postadress: dag@wetterberg-advokat.se