CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Webbinarium

FörsäkringsGirot håller regelbundet webbinarium för att dela sprida kunskap om hur man hanterar sina anställdas pensioner på allra bästa sätt!

  • Tidigare webbinarium

Pensionswebbinarium med FörsäkringsGirot, Svenskt Näringsliv, Avtalat och Husqvarna: Pensionslöftet för SAF-LO kollektivet

Hur säkerställer ni löftet kring tjänstepension och förmåner till SAF-LO kollektivet? Pensionswebbinarium om hur du säkerställer löftet kring tjänstepension och förmåner till alla anställda med fokus på arbetare inom SAF-LO kollektivet. Hur har det gått efter införandet av månadsrapportering och vilka utmaningar har arbetsgivarna, dels kring ökad administration men även i arbetet att lyfta tjänstepension och förmåner till arbetare?
LÄS MER

Pensionswebbinarium med FörsäkringsGirot, von Z Juridik och SPP Konsult: om Pensionslöftet

Hur säkerställer ni löftet kring tjänstepension och förmåner i praktiken? Har ni koll på er pensionspolicy, lag och kollektivavtal? Har ni rätt kompetens, resurser och rutiner internt för att säkerställa att ni har samma koll på era medarbetares framtida lön, dvs pension, som ni har på utbetalning av deras lön idag? Vad innebär fel och brister i hanteringen på kort och lång sikt och vilka risker finns det? Vilka är fallgroparna och hur gör andra arbetsgivare...
LÄS MER

Pensionswebbinarium med FörsäkringsGirot och Skeppsbron Skatt: Skatt, deklaration och SAF-LO månadsrapportering 2024

Följer ni reglerna kring avdragsrätt och löneskatt? Har ni koll på vilka förändringar som skett inom skatt 2023? Vilka är vanliga fallgropar för arbetsgivare och hur kan ni undvika dem? Och vad händer kring månadsrapportering av arbetare inom SAF-LO inför 2024?
LÄS MER

Pensionswebbinarium med FörsäkringsGirot och Fora – Månadsrapportering och administration Avtalspension SAF-LO

Hur går utvecklingen mot månadsrapportering hos Fora? Vilka krav ställs på arbetsgivaren? Hur ser kommande hantering ut och vilka är förändringarna?
LÄS MER

Pensionswebbinarium med FörsäkringsGirot, Skandia och Alecta – Förändringar inom ITP 2023

Vilka är förändringarna som påverkar ITP? Vad får det för konsekvenser? Vad betyder detta för arbetsgivaren och hur gör andra? Förändringar inom ITP 2023 Från 1 […]
LÄS MER

Ekonomiwebbinarium tillsammans med FörsäkringsGirot och Skeppsbron Skatt

Tips inför årsskiftet för Ekonomi och HR Följer ni reglerna kring avdragsrätt och löneskatt? Hur kontrollerar ni det? I vårt kostnadsfria webbinarium delar vi med oss av det senaste inom pensionsrelaterade skatte- och redovisningsfrågor.
LÄS MER