Med hjälp av FörsäkringsGirot kan
Coca-Cola fokusera på det som är verksamhetskritiskt

Sehriban Cilgin har arbetat i olika roller på Coca-Cola sen 2011 och är idag People Service Chef i Sverige med ansvar för företagets löner och pensioner. Under ett besök på huvudkontoret fick vi möjlighet att intervjua Sehriban om vilka utmaningar hon har i sin roll och vad hon ser för möjligheter med att sprida kunskapen kring tjänstepensionen bland medarbetarna på Coca-Cola.

Jag ser det som mitt ansvar att våra anställda förstår vår tjänstepensionslösning. Om det är någonting som jag inte känner mig bekväm med att svara på så känner jag mig trygg i att kunna höra av mig till FörsäkringsGirot, som är en av mina samarbetspartners gällande tjänstepensionen till våra anställda berättar Sehriban Cilgin

Coca Cola har varit verksamt i Sverige sedan 1953 och företaget ansvarar för att marknadsföra fler än tio varumärken till konsumenter i Sverige, att utveckla nya varumärken samt utöka och skydda sina befintliga varumärken i Sverige. Tillverkning, distribution, försäljning och branschmarknadsföring av Coca-Cola i Sverige sker från huvudkontoret i Jordbro utanför Stockholm, totalt i Sverige är man cirka 900 medarbetare.

Under min tid på Coca-Cola har jag parallellt med mitt huvuduppdrag, att hantera löner och pensioner för alla anställda, varit med och drivit systemförändringar. Bland annat har vi bytt lönesystem och tidredovisningssystem. Stora förändringar som tagit mycket av min tid. Därför har vi valt att ta hjälp av FörsäkringsGirot med våra anställdas tjänstepensioner – allt ifrån att identifiera och rätta personer som av olika anledningar har rapporterats fel, till att säkerställa att vår personal är rätt försäkrade och har rätt pensionsavsättning” säger Sehriban Cilgin.

“Utmaningarna med att arbeta med tjänstepensioner är att förstå helheten. Det gäller lagar och regler men också hur processen ser ut. Det finns så mycket kvar att lära. Målet är att kunna förstå helheten och själv administrera Coca-Colas pensioner med stöd av FörsäkringsGirots system och kompetens.”

Läs mer och ladda ned caset här

Ladda ner case – Coca Cola

Förmåner är olika intressanta

På Coca-Cola finns ett onboarding program för alla nyanställda där det informeras om företagets olika förmåner. Förutom tjänstepensionen erbjuds förmåner som gymkort, möjlighet till massage, dryckeskuponger med mera. Intresset för innehållet i de olika förmånerna varierar och tjänstepensionen är inte den förmån som engagerar personalen mest. ”Min erfarenhet är att intresset för att veta mer om våra tjänstepensioner är relativt lågt om man jämför med övriga förmåner som exempelvis friskvårdsbidraget som jag också ansvarar för. Jag får också en hel del frågor kring dryckeskuponger, massage och gymmet. Man är helt enkelt mer intresserad av sina arbetsförmåner som man kan nyttja här och nu medan pensionen känns långt borta även för den som närmar sig rent åldersmässigt” berättar Sehriban Cilgin. Via Genie som är Coca-Colas interna ärendehanteringssystem kan de anställda ställa frågor kring sin tjänstepension. Idag är det inte många frågor som kommer kring pensioner men däremot blir frågor kring löne- och bonusväxlingar allt vanligare.


Tilliten är stor till arbetsgivaren

”Eftersom det inkommer så lite frågor kring pensioner verkar det som om våra medarbetare känner stort förtroende och tillit till oss som arbetsgivare att det blir rätt. Därför är det tryggt att vi har en samarbetspartner som arbetat tillsammans med oss under 25 år och som ger oss stöd i form av både kunskap men också system som effektiviserar administrationen av tjänstepensionen”, berättar Sehriban.

Stor trygghet i att det blir rätt nu!

Coca-Cola har valt att låta FörsäkringsGirot ta hand om hela administrationen av de anställdas tjänstepensioner vilket innebär att övriga medarbetare kan fokusera på det som är verksamhetskritiskt hos Coca-Cola. Sehriban har som mål att skaffa sig mer kunskap om processen kring tjänstepensionen och genom att utbilda sig kommer hon själv kunna sköta delar av försäkringsadministrationen i framtiden. ”Jag är väldigt nyfiken och för att hålla mig uppdaterad kring tjänstepensionen går jag på olika utbildningsforum där FörsäkringsGirot med flera aktörer i branschen delar med sig av sin kompetens och best practices. Jag vill exempelvis förstå hur man räknar på pensionen när man väger nyanställningar mot varandra”, avslutar Sehriban.