CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Våra tjänster

Tillsammans med kunder, partners, ägare och anställda utvecklar vi på FörsäkringsGirot vårt erbjudande proaktivt och professionellt. Med 30 års erfarenhet och drivkraft till ständig förbättring erbjuder vi marknadens bästa pensionsadministration med stort mervärde för våra kunder.

Kontakta oss

Varför FörsäkringsGirot?

Med våra lösningar får ni en effektiv och enkel administration av förmåner, tjänstepension och försäkringar. Oavsett om ni är kollektivavtalsbundna eller inte kan ni vara trygga med att de anställda får rätt pensions- och försäkringsförmåner.

Vi erbjuder flexibla lösningar där ni väljer omfattning utifrån era behov.


Komplett tjänstepensionsadministration

Ett tryggt och effektivt alternativ för företag som vill ha en komplett lösning för hela den administrativa processen av tjänstepensioner och försäkringar.


Systemstöd för tjänstepensionsadministration

Ett effektivt och enkelt sätt för företag att själva sköta pensions- och försäkringsadministrationen med hjälp av våra digitala verktyg. Skräddarsydd lösning utifrån er pensionspolicy.


Tjänstepensionsadministration för arbetare

En komplett lösning för hela den administrativa processen av tjänstepensioner och försäkringar för arbetare inom Avtalspension SAF-LO. FörsäkringsGirot sköter månadsrapporteringen till Fora och övriga aktörer.

Konsulttjänster

Våra konsulttjänster hjälper och stöttar er när ni vill se över, förändra eller förbättra hanteringen av företagets pensioner och försäkringar för era anställda.

Pensionsanalys – en nulägesanalys av företagets tjänstepensionsåtaganden

Betalar ni för mycket i pension eller för lite? Med FGirot Pensionsanalys får ni total överblick och kontroll för att fatta rätt beslut.