AFRY – Vi vill ha en proaktiv partner med förmåga att ge stöd och support i vår löpande hantering av tjänstepension och försäkring!

AFRY är ett globalt ingenjörsföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur som grundades 1895 och har idag cirka 19 000 anställda i 52 länder. AFRY är ett bolag med stadig tillväxt och tydlig målsättning att skapa hållbara lösningar för kommande generationer där ”Making Future” är företagets vision.

Vi har intervjuat Natalie Bailey som är ansvarig för AFRYs C&B funktion om varför AFRY valde FörsäkringsGirot för att kvalitetssäkra hanteringen av tjänstepension och försäkring. När Natalie anslöt till AFRY hösten 2021 fanns det en befintlig outsourcad administration som hade tydliga brister.

”Den utlovade automatiserade administrationen var alltför manuell”, berättar Natalie om den tidigare leverantören. ”Det i sin tur fick konsekvenser i form av felberäkningar och tidskrävande efterkontroller för AFRY internt som skapade osäkerhet rörande utfallet. Varje månad kom det ständigt upp nya fel och det blev i längden frustrerande. Det kan absolut hända att någonting blir fel, men då fixar man till det så det är löst till nästa rapportering. Men här fortsatte problemen, så den lättnad vi förväntade oss från en support- och kontrollfunktion uteblev. I stället för att spara tid och känna kontroll så blev det tvärtom, främst för vår ekonomiavdelning”, fortsätter Natalie.

Som växande bolag med många förvärv så har AFRY en minst sagt komplex hantering med många individuella pensionslösningar och olika uppsättningar som ska hanteras korrekt för medarbetarna och samtidigt möta krav från interna avdelningar inom lön, HR och ekonomi.

”Vi ville ha en proaktiv partner med förmåga att ge stöd och support i vår löpande hantering av tjänstepension och försäkring. Jag mindes ett gott samarbete med FörsäkringsGirot från en av mina tidigare arbetsgivare”, berättar Natalie och fortsätter, ”Hos den arbetsgivaren utvidgade vi samarbetet med FörsäkringsGirot från Coins (systemstöd) till en komplett lösning där FörsäkringsGirot tog över all hantering, vilket sparade både tid och förbättrade kontrollen vilket medförde att felhantering kunde upptäckas i tid och korrigeras. Det medförde en trygghet avseende att administrationen blev korrekt varje månad. När jag nu stod inför liknande problem hos AFRY hade jag goda erfarenheter av FörsäkringsGirot som experter inom området”.

Natalie fick kontakt med FörsäkringsGirot igen och AFRY valde att under 2023 inleda ett samarbete med FörsäkringsGirot som idag hjälper till att kvalitetssäkra tjänstepensionsadministrationen åt samtliga bolag i hela koncernen.

”AFRY har länge haft utmaningar när det gäller administrationen rörande tjänstepension och försäkringar kopplat till att vi växer och förvärvar väldigt många bolag och därför både får in medarbetare som ska flyttas över mellan bolag, som ska in i nya lösningar eller ska ligga kvar i befintliga lösningar från sin tidigare arbetsgivare i form av en uppsättning som AFRY ännu kanske inte har haft”, berättar Natalie och förklarar. ”Då är det oerhört viktigt att allt blir korrekt hanterat och beräknat, så att de anställda får premier och försäkring som avtalats till rätt kostnad. Där har FörsäkringsGirot hjälpt till att kvalitetssäkra och fått oss att känna att vi har översikt och kontroll”.

Efter bytet till FörsäkringsGirot så har AFRY fått en fungerande lösning som inneburit stor lättnad för ekonomiavdelningen.

”Det har blivit oerhört mycket lättare arbetsbelastning för mina kollegor på ekonomi”, berättar Natalie och fortsätter. ”Min ambition har alltid varit att det ska vara ett effektivt och korrekt utförande så det gynnar alla på AFRY, både för oss som jobbar med det här och såklart för medarbetarna. Det blir en downstream-effekt i sådana här processer, när det fungerar och blir rätt i ena änden så faller det även ut bra i den andra och där har FörsäkringsGirot varit en stor bidragande faktor”.

Natalie går även in på hur kontakten med FörsäkringsGirot inleddes och hur viktigt det är att förstå komplexiteten i sin hantering för att kunna vara en bra beställare och ställa krav på leverantören.

”Har man inte en stabil grund hemma så blir det svårt att säga till en leverantör vad man behöver”, berättar Natalie och fortsätter ”Vad har vi för kompetenser in-house, hur fungerar det? Hur vill vi att det ska fungera? Sen kunde vi prata med FörsäkringsGirot som hittade den bästa lösningen för AFRY. FörsäkringsGirot hade mycket erfarenhet från tidigare kunder och var snabba med att föreslå hur AFRYS administration kring tjänstepension och försäkring borde se ut. Därefter var det bara att köra i gång, vilket var tacksamt.” Natalie lägger också till ”Om det sedan sker fortsatta förändringar i uppsättning, policys eller annat kan man korrigera allt efter som. Just sådana fall har åtgärdats väldigt bra för AFRYs räkning. FörsäkringsGirot är lyhörda och har koll på när vi till exempel förvärvar nya bolag och kan snabbt åtgärda”.

Natalie går även in på upplevelsen av uppstarten med FörsäkringsGirot och jämför med andra stora implementeringar hon genomfört.

”Jag har hos AFRY, men också i mina tidigare roller, implementerat många olika leverantörssamarbeten och system och jag tycker FörsäkringsGirot var väldigt bra och rutinerade. Det var taktfasta möten och grymma projektledare, tydliga att-göra-listor och olika expertgrupper inom lön, HR och ekonomi involverade. Både FörsäkringsGirot och AFRY hade under hela starten väldigt bra koll på alla delar”, utvärderar Natalie och fortsätter ”Utfallet blev jättebra! Alla funktioner som var och är involverade i uppsättningen som lön, HR och ekonomi har intygat att allt fungerar toppen”.

Vill du veta mer om hur AFRY fick hjälp av FörsäkringsGirot?
Kontakta oss så berättar vi mer!


“Med tanke på AFRYs framtida tillväxt med många komplexa uppsättningar är det skönt med experter som FörsäkringsGirot vid sin sida”

Natalie Bailey, ansvarig för AFRYs C&B funktion

Trygghet inför framtiden

AFRY ser nu framåt på sin fortsatta utveckling och tillväxt mot ”Making Future” med vissheten att de som bolag har bra samarbete kring sin administration runt tjänstepension och försäkring, bra interna processer och att medarbetarlöftet uppfylls. Som ansvarig inom det området ser Natalie även flera fördelar för sin yrkesroll som ansvarig för AFRYs C&B funktion

”Jag ställer höga krav och är en krävande kund utifrån att jag vill känna att jag får det jag betalar för, och jag brinner för att kunna göra det inom AFRY. Jag kan med FörsäkringsGirot som vår partner ta åt mig kudos och tydligt visa hur mycket bättre det blev när vi bytte leverantör till FörsäkringsGirot och vilket värde det medförde”, resonerar Natalie och avrundar. ”Nu har vi städat upp vår löpande administration, alla anställda har en korrekt tjänstepension, ingen är under- eller överförsäkrad, korrigeringar görs löpande och vi har en smärtfri hantering. Med tanke på företagets framtida tillväxt med många komplexa uppsättningar är det skönt med experter som FörsäkringsGirot vid sin sida”.

Vill du veta mer om hur AFRY fick hjälp av FörsäkringsGirot?
Kontakta oss så berättar vi mer!