Försäkringsgirot inför ändringar i processen från och med 1 maj 2018. Förändringen innebär att kvittningar av debet mot kreditfakturor inte längre kommer att utföras i samband med faktura registrering/betalning. Detta på grund att processen ser väldigt olika ut och medför felaktigheter när det kommer till betalningar. Debet fakturor kommer att registreras och betalas som tidigare. Kredit fakturor kommer att registreras i COINS. Vi vill även passa på och meddela att vi tillhandahåller en tjänst som heter Oreglerade Kreditfakturor, där vi månatligen/kvartalsvis/årsvis kontrollerar vilka öppna kreditfakturor finns, kontaktar försäkringsbolag samt säkerställer att dessa återbetalas till er.]]>