Webbinarium | Inspelad livesändning

Pensionslöftet för SAF-LO kollektivet

Pensionswebbinarium om hur du säkerställer löftet kring tjänstepension och förmåner till alla anställda med fokus på arbetare inom SAF-LO kollektivet.

Hur har det gått efter införandet av månadsrapportering och vilka utmaningar har arbetsgivarna, dels kring ökad administration men även i arbetet att lyfta tjänstepension och förmåner till arbetare?

Webbinariet genomfördes av FörsäkringsGirot tillsammans med Svenskt Näringsliv, Avtalat och Husqvarna.


Hur säkerställer ni löftet kring tjänstepension och förmåner till SAF-LO kollektivet?

Efter beslut av parterna så skedde övergång till månadsrapportering inför 2024 för privatanställda arbetare, precis så som det sedan länge varit för tjänstemannakollektivet. Detta motiveras bland annat med möjlighet till en aktiv placering av pensionspremierna varje månad.

Skiftet är inte bara en administrativ förändring som kräver större insats från arbetsgivarna, utan också viktigt för att lyfta tjänstepension som förmån till arbetare. Kommunikationsinsatser har skett från parterna, bland annat från Fora som valcentral och organisationen Avtalat med uppdrag att vägleda inom kollektivavtalad tjänstepension och förmåner.

I FörsäkringsGirots nästa webbinarium vill vi lyfta ämnet kring tjänstepension och förmåner för arbetare och sprida kunskap om den fantastiska förmån som tjänstepensionen är i kombination med de utmaningar som följer med den nya månadsrapporteringen.

  • Har vi sett några utmaningar med månadsrapporteringen sedan start i mars 2024?
  • Hur bra är arbetsgivare på att informera anställda arbetare om skiftet till månadsrapportering och vilka fördelar det innebär?
  • Går det nu att likställa medarbetarlöftet för arbetare och tjänstemännen kring tjänstepensionen?
  • Hur gör andra arbetsgivare och finns det viktiga saker att tänka på?

Denna gång har vi bjudit in Jessica Permatz, expert på pensioner och försäkringar från Svenskt Näringsliv för samtal om övergång till månadsrapportering och arbetares tjänstepension. Med oss i studion har vi även Niklas Hjert, vd på Avtalat som ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och vars uppdrag är att vägleda och informera om hur pension och försäkring via jobbet fungerar och vad det innebär. Avtalat kommer ge oss sin syn i frågorna kring hur arbetare kan bli bättre informerade för att förstå och göra rätt val kopplat till sin tjänstepension.
Deltar gör även Hanna Hjelte, Compensation & Benefits Specialist hos Husqvarna som med cirka 700 arbetare anställda inom pensionsområdet SAF-LO har varit engagerade i övergången till månadsrapportering. Husqvarna kommer beskriva vilka utmaningar de haft som arbetsgivare och vilka åtgärder de tagit för att öka informationen och möjligheterna för sina arbetare att engagera sig i sin tjänstepension och övriga förmåner.

Som samarbetspartner inom tjänstepensionsadministration kommer FörsäkringsGirot även göra en överblick sedan månadsrapporteringen startade under våren. Hur har det gått? Vilka utmaningar har vi sett redan nu kring det administrativa arbetet? Hur går samarbetet med Fora och våra kunder?

Summerat sammanfattar vi de övergripande förändringarna kring tjänstepensionen för arbetare och vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare för att skapa en rättvis och hållbar pension för alla anställda. Du får även med dig konkreta tips som kan appliceras på din arbetsplats. Vi tittar också på de framtida utmaningarna och möjligheterna som kommer med denna förändring och hur företag och individer kan förbereda sig för att möta dem på bästa sätt.

Vi besvarade även tittarfrågor under sändningen.

Sändes: Onsdag 12 juni, kl 10:00-11.00

Talare
Jessica Permatz – Expert pensioner och försäkringar, Svenskt Näringsliv
Niklas Hjert – vd, Avtalat
Hanna Hjelte – Compensation & Benefits Specialist, Husqvarna
Olga Abramkina – Chef Operations, FörsäkringsGirot

Moderator
Ulrika Bragg – vd, FörsäkringsGirot


Presentationen från webbinariet