Webbinarium | Inspelad livesändning


Hur går utvecklingen mot månadsrapportering hos Fora? Vilka krav ställs på arbetsgivaren? Hur ser kommande hantering ut och vilka är förändringarna?

Behöver ni hjälp med rapportering till Fora?
FörsäkringsGirot kan nu hjälpa dig som arbetsgivare med rapportering, beräkning och fakturahantering. LÄS MER HÄR
Månadsrapportering och administration av avtalspension SAF-LO

FörsäkringsGirot märker ett stort intresse från kunder angående rapporteringsprocessen för arbetare, beräkning av pensionsrelaterade kostnader och hur den viktiga pensionsförmånen bättre kan synliggöras för anställda arbetare. Valcentralen Fora, som ansvarar för Avtalspension SAF-LO planen, genomför under 2023 större utvecklingsinsatser för att bland annat övergå till månatlig rapportering.

Mot bakgrund av detta bjöd FörsäkringsGirot in Fora till ett gemensamt pensionswebbinarium för att ge förstahandsinformation i de frågor som ligger närmast arbetsgivarna som intressenter. I studion hade vi Foras Affärsarkitekt Sara Carlenfors Linered informerade om pågående utveckling och lanseringen av månatlig rapportering samt vad detta innebär för arbetsgivaren och deras anställda arbetare. Vi fick även lyssna till Fanny Santa, Affärsansvarig hos Fora om hur SAF-LO sett ut historiskt och fördelar med en harmonisering kring rapportering av olika grupper av anställda.

Ämnet täckte flera aspekter inklusive den rent administrativa hanteringen av rapportering och möjligheten till kostnadsuppföljning.

I studion deltog även vår egen pensionsexpert Lars-Ove Larsson för att informera om hur FörsäkringsGirot säkerställer kvaliteten på hantering och rapportering av arbetare både nu och framöver. Mer om vad FörsäkringsGirot kan hjälpa till med hittar du här.

Sändes: Tisdag 20 juni kl.10-11:00

Talare
Sara Carlenfors Linered – Affärsarkitekt, Fora
Fanny Santa – Affärsansvarig Analys, Partsrelationer, Fora
Lars-Ove Larsson – Pensionsexpert, FörsäkringsGirot

Moderator
Ulrika Bragg – vd, FörsäkringsGirot


Presentationen från webbinariet