I dag ligger tjänstepensionen inte högt på listan över frågor som diskuteras på Sveriges arbetsplatser. Men vem på företagen äger frågan? Vem vänder jag mig till som anställd – är det HR, lön eller Compensation & benefitmanagern?

Tjänstepensionen är något som upplevs som krångligt, inte bara för arbetsgivaren som ska förmedla och efterleva den pensionspolicy som företaget har, utan också för den anställde som vill förstå och kunna påverka sitt sparande. I dagarna presenterade SNS en rapport ”Det komplexa pensionssystemet” där resultatet visade på en oroväckande okunskap om tjänstepensioner. Nästan var fjärde svarande vet inte om de omfattas av något tjänstepensionsavtal. På viktiga kunskapsfrågor som till exempel hur mycket som sätts av till tjänstepensionen, om det går att välja hur tjänstepensionen ska placeras eller under hur lång tid pengarna betalas ut, så anger en tredjedel inga eller endast ett rätt svar.

Vem ansvarar då för att öka engagemanget och se till att kunskapen når arbetsmarknaden?

Ett intresse borde finnas hos arbetsgivarna där tjänstepensionen är den tredje största kostnaden efter löner och lokaler på många företag. Ett annat resonemang är att försäkringsbranschen är ansvariga för att få upp intresset kring tjänstepensionen hos de anställda. Eller borde vi lägga ansvaret helt och hållet på de anställda att kolla upp, sätta sig in i och påverka sin tjänstepension på egen hand? Att redan i skolålder införa pensionskunskap är ett förslag som forskare på området har identifierat.

Vi ser den ökade okunskapen och bristande engagemanget kring tjänstepensionen som en framtida risk och att vi måste ta ett gemensamt ansvar om vi vill åstadkomma en bestående förändring. Alla måste bidra – arbetsgivarna i allra högsta grad men också staten, försäkringsbranschen och inte minst den enskilda individen som måste inse egenintresset av att ha koll på dessa bitar.

Vi har många bra exempel på när arbetsgivare lyckas med kommunikationen och informationsspridningen kring de anställdas tjänstepensioner. I konkurrenssituationen om de bästa talangerna anses företag med tydliga förmånspaket inklusive tjänstepension som en mer attraktiv arbetsgivare. Det är inte ansvarstagande att 2019 locka med att vi har hög lön istället för tjänstepension. Då har man som arbetsgivare inte förstått sitt ansvar.

Är du nyfiken på hur vi hjälper våra kunder att säkerställa att tjänstepensionen till de anställda blir rätt? Läs mer om hur vi jobbar här!

Vill du bli inspirerad av hur några av Sveriges arbetsgivare har löst utmaningarna med hanteringen av sina anställdas tjänstepensioner? Läs våra kundcase här!