Webbinarium

– Employer Value – vilken är den viktigaste förmånen enligt dina anställda?


6 Maj, kl 10:00-11.00Missade du livesändningen eller vill du kolla igen? Här har vi gjort en inspelning av webbinariet som du kan se när du vill.

Pensionswebbinarium tillsammans med FörsäkringsGirot & Benify

Pensionsförmåner blir allt viktigare för medarbetare i valet av arbetsgivare, även bland unga. Samtidigt upplevs pensionen som krånglig, och få anställda vet hur mycket som betalas in till deras tjänstepension. Hur kan man öka sina medarbetares kunskap och engagemang kring pension? Och vilka är de största trenderna inom pensionsförmåner idag? För att titta närmare på detta tar vi hjälp av expertis från Benify – Sveriges största samlingsplats för personalförmåner.

Hur kan man tänka som arbetsgivare när man utformar sitt Employer value – och vad är viktigt när det kommer till att arbeta med sitt Employer Brand? Emma Bachner arbetar som Nordic Enablement Leader på IBM och hon delar med sig av IBMs HR-transformation och hur de idag arbetar med Employer Experience. En upplevelse för medarbetarna som skapar engagemang för mer än bara förmånerna.

När medarbetarnas engagemang för pensionerna ökar ställs högre krav på transparens kring arbetsgivarens val av tjänstepension och de avsättningar som görs. Vi vet att 1 av 5 individer är felförsäkrade och att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för att pensionsavsättningarna är korrekta. Efterlevnad av pensionsutfästelser blir allt viktigare och tillsammans med FörsäkringsGirots pensionsspecialist redogör vi för vilka fallgropar du som arbetsgivare bör undvika.  


Film från webbinarietEn presentation som inleds av Ulrika Bragg och avslutas med tips till arbetsgivare att tänka på gällande pensioner och förmåner.


En presentation av Niklas Englund Pensionsexpert på Benify/Lifeplan.


En presentation Emma Bachner Nordic Enablement Leader på IBM