Webbinarium

– Ängsliga arbetsgivare och curlade medarbetare.


Employer branding

Missade du livesändningen eller vill du kolla igen? Här har vi gjort en inspelning av webbinariet som du kan se när du vill.

– Ängsliga arbetsgivare och curlade medarbetare

Välkommen till ett webbinarium där vi lyfter arbetsgivarens utmaningar kopplat till pensioner och förmåner. Till det här webbinariet har vi bjudit in Anders Parment som är forskare vid Stockholm Business School och expert på Employer Branding. Tillsammans med Anders lyfter vi intressanta frågeställningar som bland annat handlar om hur oro och brist på innovationskraft riskerar att slå rot, varför arbetsgivare är så ängsliga och vad konsekvensen blir när vi curlar våra medarbetare? Och hur hänger det ihop med pensioner och förmåner?

Anders visar, med stöd i forskningen, hur vi har gått från ett samhälle av tillit till ett med social oro, otrygghet och alltför många pekpinnar, policyer och standardiseringar som hämmar vår handlingskraft. Det blir målkonflikter som är svåra att hantera och en ängslighet för den som till sist ska ge servicen, svara i kundtjänsten eller hantera tjänstepensionen. Man blir ängslig för att göra fel – och här är en ny generation en stor möjlighet att vitalisera verksamheten och samtidigt som arbetsgivare ta ett större grepp om och ansvar för medarbetarens situation. Anders bjuder på tips och ger förslag på lösningar för att medvetandegöra och lösa de utmaningar som arbetsgivarna har framför sig.

Det råder även osäkerhet kring pensionsutfästelserna hos Sveriges arbetsgivare och det beror på flera faktorer. Hur kan vi tillsammans råda bot på ängsligheten som arbetsgivare upplever när det kommer till det egna erbjudandet av pensioner och förmåner till sina anställda. Vad kan vi göra för att säkerställa att vi gör rätt och att vi håller ett konkurrenskraftigt förmånspaket? En ny aktör på marknaden sedan årsskiftet är Avtalat. Vi kommer att få lyssna till Niklas Hjert som berättar om Avtalats uppdrag och all den service som numera finns till arbetsgivarens förfogande på ett och samma ställe.

För att knyta ihop webbinariet avrundar vi med en paneldiskussion där vi förutom Anders Parment och Niklas Hjert har bjudit in Fredrik Törnblom från Skandia som sitter i FörsäkringsGirots styrelse och verkar för att arbetsgivaren ska få bättre tjänster för enkel pensionsadministration. Vi diskuterar vidare de utmaningar arbetsgivarna har när det kommer till pensioner och förmåner – inte minst när de senaste undersökningar från bland annat Sifo visar att det är tjänstepensionen som de anställda anser är den viktigaste förmånen vilket ställer ytterligare krav på att arbetsgivaren för rätt. Det här vill du inte missa.Film från webbinariet


– Ängsliga arbetsgivare och curlade medarbetare. En presentation av Andres Parment. Forskare Stockholms universitet.


En presentation av Niklas Hjert 
från Avtalat.