Webinarium   |   Inspelad Livesändning

Är Sveriges arbetsgivare rustade för 65 plussare?
Pensionswebbinarium– Är Sveriges arbetsgivare rustade för 65 plussare?

– Vi pratar regler för arbetsgivarna att förhålla sig till & fördelar med att behålla kompetensen längre!

Fler äldre vill jobba längre – det har vi kunnat läsa oss till i flertalet undersökningar de senaste åren. Men hur ser det ut i Sverige idag? När går vi i pension egentligen?

Vi lever längre och därför behöver vi jobba längre, men många går fortfarande vid 65. Om man nu behöver jobba längre – varför gör man inte det? Vi har bjudit in Monica Zettervall från Pensionsmyndigheten för att reda ut detta och varför det är så fördelaktigt både för arbetsgivaren men också för den anställde att fortsätta jobba efter 65. Hon berättar också om den ökande trenden att bli jobbonär.

Idag arbetar de flesta företag aktivt med frågor kopplat till jämställdhet, mångfald, socialt ansvarstagande och hållbarhet. Inom en hel del yrkesområden och branscher råder dessutom kompetensbrist och många återanställer pensionerade medarbetare baserat på deras eftertraktade kompentens och erfarenhet. Hur Sveriges arbetsgivare arbetar med att attrahera och behålla mångfalden relaterat till ålder – det är arbetsgivare blygsamma med att prata om idag. Kanske för att ingen riktigt har hittat modellen än.

Ett av företagen som ställs inför de här utmaningarna är Swedbank och därför har vi har bjudit in Jenny Aspengren som är HR-chef inom Swedbank Swedish Banking, en organisation med ca 4 000 medarbetare. Hon kommer berätta hur de arbetar med att vara en inkluderande arbetsplats och på olika sätt hittar lösningar som gör att fler kan jobba längre.

Det finns arbetsgivare som vill rekrytera och behålla våra 65 plussare i arbete men vad finns det för lösningar när det kommer till ekonomisk ersättning? Vi får träffa Michael Enberg från Skandia som berättar vad man som anställd behöver göra för att förbereda sig så bra som möjligt, oavsett om man vill gå tidigt i pension eller arbeta längre. Michael lyfter också försäkringsbolagens utmaningar och ger tips till arbetsgivarna hur man lyfter frågor kopplat till tjänstepension tidigt i anställningen.
Tid: 11 maj kl: 10-11.15

Plats: Livestreamat webbinarium

Talare: Monica Zettervall Pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, Michael Enberg Skandia, Jenny Aspengren Swedbank, Moderator Ulrika Bragg VD på FörsäkringsGirot.Presentation från pensionswebbenariet