CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Administrativa fel innebär stora risker för ökade kostnader och förlorade förmåner för de anställda.

BOKA DEMO

De flesta företag upplever att hanteringen av de anställdas tjänstepensioner är tidskrävande och komplex.

Det kan vara svårt att utan effektivt systemstöd och kvalitetssäkrade processer göra rätt i varje steg när det är så många olika variabler, lagar och regler att hålla koll på. FörsäkringsGirots granskningar visar att så många som var femte anställd är felförsäkrad.

Det är ni som arbetsgivare som har ett stort ansvar för att säkerställa att de anställda är rätt försäkrade och har rätt pensionsgrundande lön. Administrativa fel innebär dessutom stora risker för ökade kostnader och förlorade förmåner för de anställda.

Vi vet att du har annat att tänka på än pensions-administration och vi förstår ert företags situation bättre än någon annan. Därför vi tagit fram Fgirot Fullservice. Ett tryggt och effektivt alternativ för företag som vill ha en komplett lösning för hela processen.

Med Fgirot Fullservice tar vi hand om allt:

  • Vi säkerställer rätt pensionsgrundande lön, identifierar och åtgärdar avvikelser.
  • Vi genomför korrekt rapportering till försäkringsbolagen och övriga aktörer.
  • Vi tar hand om hela ert fakturaflöde och utför betalning.
  • Vi levererar bokföring och skatteunderlag.

Ni får helt enkelt en kvalitetssäkrad, effektiv och enkel pensions- och försäkringsadministration. Oavsett om ni är kollektivavtalsbundna eller inte kan ni vara trygga med att de anställda får rätt pensions- och försäkringsförmåner