CASE

Hur Arriva säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

De flesta företag upplever att hanteringen av de anställdas tjänstepensioner är tidskrävande och komplex.
Vi hjälper er.

BOKA DEMO

De flesta företag upplever att hanteringen av de anställdas tjänstepensioner är tidskrävande och komplex.

Det kan vara svårt att utan effektivt systemstöd och kvalitetssäkrade processer göra rätt i varje steg när det är så många olika variabler, lagar och regler att hålla koll på. Försäkringsgirots granskningar visar att så många som var femte anställd är felförsäkrad.

Det är ni som arbetsgivare som har ett stort ansvar för att säkerställa att de anställda är rätt försäkrade och har rätt pensionsgrundande lön. Administrativa fel innebär dessutom stora risker för ökade kostnader och förlorade förmåner för de anställda.

Vi vet att du har annat att tänka på än pensions-administration och vi förstår ert företags situation bättre än någon annan. Därför vi tagit fram Fgirot Fullservice. Ett tryggt och effektivt alternativ för företag som vill ha en komplett lösning för hela processen.

Med Fgirot Fullservice tar vi hand om allt:

  • Vi säkerställer rätt pensionsgrundande lön, identifierar och åtgärdar avvikelser.
  • Vi genomför korrekt rapportering till försäkringsbolagen och övriga aktörer.
  • Vi tar hand om hela ert fakturaflöde och utför betalning.
  • Vi levererar bokföring och skatteunderlag.

Ni får helt enkelt en kvalitetssäkrad, effektiv och enkel pensions- och försäkringsadministration. Oavsett om ni är kollektivavtalsbundna eller inte kan ni vara trygga med att de anställda får rätt pensions- och försäkringsförmåner

Emelie Lindström

Arriva

Känslan i kroppen när ordet tjänstepension diskuterades brukade ge mig kalla kårar. Nu känns det annorlunda och mycket tryggare. Vi har en partner som är kunniga, engagerade och ger oss trygghet i att våra anställda får rätt pensionsavsättningar.

Malin Hederström

Alfa Laval

Vi har letat efter en samarbetspartner som kan hjälpa oss att ta ett helhetsgrepp kring administrationen av våra anställdas tjänstepensioner.

Coca-Cola

Coca-Cola uppfriskar världen i tanke, kropp och själ!

Så säkerställer Coca-Cola administrationen av de anställdas tjänstepensioner och kan fokusera på kärnverksamheten.

Varför ska ni välja Försäkringsgirot

1/5

Var femte anställd är felförsäkrad

Våra förstudier vid implementering visar att 1 av 5 är felförsäkrad. Det kan ha stora konsekvenser.

+ 25

Specialistkompetens sedan 1994

I över 25 år har vi säkerställt att våra kunder ger sina anställda rätt tjänstepension.

+ 800

Företag har valt FörsäkringsGirot

Vi hjälper fler än 800 kundföretag med försäkringsadministration.

300 000

Vi älskar försäkringsadministration

Varje år administrerar vi tjänste-pensioner för fler än 300 000 tjänstemän och arbetare.