CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Administration tjänstepension - Vi säkerställer rätt tjänstepension till dina anställda

KONTAKTA OSS

Vi kan administration av tjänstepension. Det kan vara svårt att utan effektivt systemstöd och kvalitetssäkrade processer göra rätt i varje steg när det är så många olika variabler, lagar och regler att hålla reda på.

De flesta företag upplever att administrationen av de anställdas tjänstepensioner är tidskrävande och komplex. FörsäkringsGirots granskningar visar att så många som var femte anställd varit felförsäkrad. Som arbetsgivare har ni ett stort ansvar för att säkerställa att de anställda är både rätt försäkrade och har rätt pensionsgrundande lön. Administrera fel innebär dessutom stora risker för ökade kostnader och förlorade förmåner.

Vi har lösningen för administration av tjänstepension

Via våra tjänster får ni ett kvalitetssäkrat systemstöd som hjälper HR- och ekonomiavdelning att hantera rapporteringen av de anställdas tjänstepensioner. FGirot hjälper er att kvalitetssäkra och förenkla er vardag med full kontroll över hela processen.

Vi hjälper er att:

  • Säkerställa rätt pensionsgrundande lön, identifiera och åtgärda avvikelser.
  • Genomföra korrekt rapportering till försäkringsbolagen och övriga aktörer.
  • Följa upp alla anställdas tjänstepension på individnivå.
  • Vi tar hand om hela ert fakturaflöde och utför betalning.
  • Vi levererar en bokföringsfil och korrekta skatteunderlag.

Med FörsäkringsGirots tjänster får ni helt enkelt en kvalitetssäkrad, effektiv och enkel pensions- och försäkringsadministration. Oavsett om ni är kollektivavtalsbundna eller inte kan ni vara trygga med att de anställda får rätt pensions- och försäkringsförmåner.