CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Safepoint

Safepoint är FörsäkringsGirots kanal för dokument och fildelning mellan dig som arbetsgivare, FörsäkringsGirot och era försäkringsaktörer.

Safepoint är en digital plats för säker delning av information mellan dig som arbetsgivare, FörsäkringsGirot och era försäkringsaktörer – där mottagaren är en fysisk person.

”När det handlar om känslig information i form av personuppgifter känns det tryggt att hantera dem i en säker miljö. Med Safepoint undviker vi att skicka känslig information mellan oss som arbetsgivare och FörsäkringsGirot och våra försäkringsleverantörer utan kan använda ytan till att dela information mellan varandra på ett säkert sätt”, säger Ulrika Svedstedt, HR Specialist på SPP.

Safepoint fungerar även som ett e-arkiv för gemensamma dokument. Exempel på information som med fördel kan samlas på ett och samma ställe på Safepoint är policies, rutiner och den löpande administrationen kring er tjänstepension.

Du som är Safepoint administratör kan skräddarsy behörighet till mappar och undermappar till obegränsat antal personer inom och utom företaget.

Principen är att behörigheten sätts på mapparna. Vissa mappar ”FG mappar” har egenskapen att innehållet inte går att förändra eller ta bort. Safepoint är utrustad med en guide som startar automatiskt första gången du loggar in.

Vår målsättning med Safepoint är att tillhandahålla säker informationsdelning med hög grad av användarvänlighet för att känslig data ska hanteras enligt de nya kraven på säker informationshantering – GDPR.

Safepoint finner ni i menyn på Mitt FGiro.

”Det bästa med Safepoint är att man kan lägga upp och dela känslig data utan att behöva kryptera och maila iväg det, vilket är mycket tidsbesparande. En annan fördel är att man kan skapa olika mappar och välja vilka man ska dela dessa mappar med och sen att dokumentationen finns samlad på ett och samma ställe”, berättar Camilla Persson Ho, Pension- och Försäkringsspecialist, HR avdelningen på Volvo Cars.

Utbildning – Vi gör Safepoint ännu säkrare genom en ny behörighetsstruktur


Vanliga frågor och svar:

Klicka på ”ladda upp filer” i den aktuella mappen och välj fil.

Dubbelklicka på filen så laddas den ned. Ja du måste ladda ned för att redigera.

Det spelar ingen roll vilken ordning detta sker.

Om handläggande medarbetare har aktiverat notifiering går ett mejl ut till vederbörande.

De personer som man har delat mappen med har tillgång till dokumenten. Dokumentet skickas inte utan ligger på filarean för läsning/nedladdning.

Nej. För supportärenden kontaktar du kund@fgirot.se

Till dess någon raderar dokumentet.

Ja, om du har teamets e-postadress på din användarprofil

Nej. Den gäller alla mappar du har tillgång till.

Nej

Ja om du har delat aktuell mapp med kollegan.