CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

P27 Nordic Payments Platform på FörsäkringsGirot

Som ni vet sedan tidigare har de nordiska bankerna infört en ny betalningsinfrastruktur, P27 Nordic Payments Platform, en satsning där målet är att skapa en gemensam modern och framtidssäkrad infrastruktur för betalningar i Norden.

Då den nya betalningsinfrastrukturen även påverkar oss har vi påbörjat arbetet med att anpassa vår betaltjänst till den nya betalningsstrukturen.

I P27 ska betaluppdrag skickas i det nya ISO20022-formatet till er bank. Här vill vi ge er information om hur detta påverkar vår tjänst och vad det innebär för dig som är kund hos oss.

Vi anpassar vår betaltjänst till P27 genom att lägga ut integrationen till er bank på vår samarbetspartner Pagero som kommer att utgöra en kontaktpunkt för vårt system mot P27. Alla banker har lite olika tidplan för när bytet sker och vi uppdaterar informationen på denna sida löpande.

På FörsäkringsGirot har vi gjort en sammanställning av de vanligaste frågorna som vi har fått på området P27:

P27 Nordic Payments Platform är en nordisk satsning där målet är att skapa en gemensam modern och framtidssäkrad infrastruktur för betalningar i Norden. Det är ett bankgemensamt projekt där syftet är att främja handeln inom och mellan de nordiska länderna bland annat genom att möjliggöra betalningar i realtid inrikes och över gränserna. P27 är ett partnerskap mellan flera ledande banker i Norden. Plattformen är tänkt att tjäna de 27 miljoner människor som bor i Norden, där namnet P27 kommer ifrån. P27 är ett gemensamt initiativ av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Group, SEB och Swedbank.

I samband med övergången till P27 är det den moderna och internationellt etablerade formatstandarden ISO 20022 som ska användas för betalningsfiler. Filformatet ISO 20022 kommer att ersätta de lokala filformat som till stor del används för inhemska betalningar/betalningsinformation i Sverige, till exempel LB, KI och BGMax. Det innebär att vår betaltjänst behöver anpassad till dessa nya format.

I samband med att Bankgirot ersätts av P27 kommer all kommunikation att, utöver det nya filformatet, också ske direkt med bankerna istället för via Bankgirot. För att möjliggöra detta för oss har vi valt att samarbeta med Pagero, en ledande aktör på marknaden som erbjuder konvertering av filer mellan de gamla formaten och ISO20022-formaten. Mer information om Pagero och deras tjänster kan fås på Pageros webbplats www.pagero.se

Bytet till den nya betalplattformen kommer inte innebära några större förändringar för dig som kund hos oss. Vår betaltjänst kommer fortsatt att fungera som tidigare men med skillnaden att vi kommer att samarbeta med Pagero som hjälper oss med konverteringen av filer mellan Coins och bankerna. Det kommer i sin tur innebära att ni hos er bank behöver tillåta oss att skicka betaluppdrag via Pagero. Mer information om hur det går till får ni när det blir dags av oss eller av er bank.

Tidsplanen för när omläggningen görs har stort beroende till de respektive bankernas tidsplaner. Just nu jobbar vi framförallt med Handelsbanken och Nordea där omläggningen kommer att ske under 2022. Vi kommer att kontakta alla våra kunder när det närmar sig omläggning för er aktuella bank.

Nej, Personuppgiftsbiträdesavtalet reglerar FörsäkringsGirots behandling av de anställdas personuppgifter enligt GDPR. Pagero hanterar endast betaluppdrag med information om till exempel belopp, avsändarkonto och mottagarkonto. Betaluppdragen innehåller inga personuppgifter.

Vill du veta mer om FörsäkringsGirots nya betaltjänst kontakta din kundansvarig hos FörsäkringsGirot eller vänd dig till kundservice på kund@fgirot.se