En långsiktig lösning för administrationen av de anställdas tjänstepensioner i kombination med att uppnå ett personoberoende, är några anledningar till att Beijer väljer FörsäkringsGirot som ny samarbetspartner.

Beijer Byggmaterial AB är Sveriges största helägda bygghandelskedja med 73 byggvaruhus över hela Sverige. Beijer förser både byggproffs och hemmaproffs med byggmaterial, verktyg och tjänster. Idag har man cirka 1400 anställda.

”Vi måste våga välja vad vi ska koncentrera våra resurser och krafter på. När det gäller administrationen av de anställdas tjänstepensioner ser vi en stor fördel att ta in en samarbetspartner. Vi vill fokusera på vår kärnverksamhet och att säkerställa rätt pensionsavsättningar till våra anställda är väldigt viktigt. Där ser vi ett samarbete med FörsäkringsGirot som en trygghet”, berättar Erik Gustavsson, Redovisningschef på Beijer Byggmaterial.  

Att komma ifrån personberoende, att säkerställa kompetens kring rådande policy, att ha stöd för lagar och regler samt underlag för bokföringen, är vanliga skäl till varför arbetsgivare väljer en samarbetspartner.

”Jag kom i kontakt med FörsäkringsGirot redan hos en tidigare arbetsgivare där man hade samma insikter om att outsourca administrationen av de anställdas tjänstepensioner och försäkringar. Utifrån min upplevelse hittills har jag höga förväntningar på vårt samarbete. Under uppstarten och implementeringen har vi fått ett dedikerat team som ger oss stöd och jag känner stort förtroende för FörsäkringsGirot. Som anställd på Beijer känner jag mig trygg i att pensionsavsättningarna blir rätt”, fortsätter Erik Gustavsson.

Läs mer om hur FörsäkringsGirot hjälper Sveriges arbetsgivare att hantera de anställdas tjänstepensioner på ett säkert, effektivt och korrekt sätt

För mer information

Erik Gustavsson, Redovisningschef på Beijer Bygg
erik.gustavsson@beijerbygg.se

Vendela Dellner, Marknads- och kommunikationsansvarig på FörsäkringsGirot
072-299 72 86 vendela.dellner@fgirot.se