Administration löneväxling

Löneväxling, eller löneavstående till förmån för pensionssparande, har länge varit en populär förmån för alla som har en inkomst som ligger över den allmänna pensionens maximala pensionsgrundande inkomst, PGI, på 8,07 inkomstbasbelopp, IBB. För 2021 ligger brytgränsen på 550 374 kr/år. Löneväxling blev ännu populärare när avdragsrätten för individuellt pensionssparande försvann januari 2016.

FörsäkringsGirot har genom vår verksamhet som pensionsadministratör en viss insyn i trenderna på marknaden när det gäller löneväxling. Vi har visserligen bara tillgång till detaljerade data som avser de anställda vars arbetsgivare utnyttjar FörsäkringsGirots tjänster, men de är trots allt en hel del – nästan 300 000 anställda, och kan nog anses utgöra ett relativt representativt urval av samtliga anställda i Sverige. Jämför till exempel med undersökningsinstituten som intervjuar 1 000 personer i aktuella samhällsfrågor som får representera hela befolkningen. Hur ser det då ut när vi gräver i databaserna efter löneväxlingstrender? Jo, det ska vi se – häng med!

Hur har löneväxlingen förändrats de senaste fem åren 2016-2021?
En viktig parameter som styr det är hur inkomstbasbeloppet förändras. Ju högre inkomstbasbelopp, desto högre avsättning till allmän pension och desto mindre behov av att komplettera med löneväxling. Hur inkomstbasbeloppet ändras från ett år till annat kan baseras på inkomstindex som har ambitionen att följa den allmänna löneutvecklingen, men om pensionssystemets skulder överstiger intäkterna balanseras uppräkningen dessutom upp med en tredjedel av obalansen, vilket har hänt flera år sedan 2010. Det kan leda till att inkomstbasbeloppet ökar mer än de pensionsgrundande inkomsterna.

Sett under de senaste fem åren så har ökningen av inkomstbasbeloppet lett till att andelen av de anställda som har en PGI över 8,07 IBB och alltså vinner på att löneväxla minskat från cirka 29% till cirka 22%. Således borde antalet löneväxlare successivt minskat under dessa år, men så är inte fallet. Snittbeloppet som de anställda löneväxlar har i stället ökat något från år till år, från 3200 kr/mån mars 2016 till 4200 kr/mån mars 2021. Andelen löneväxlare av de som tjänar över 8,07 IBB har också ökat från 23% mars 2016 till 38% mars 2021, med en topp i mars 2020 på så mycket som 44%.

Vi har alltså två motsatta trender. De som behöver löneväxla för att kompensera att de ligger över PGI-taket minskar successivt eftersom mer betalas in till det allmänna pensionssystemet. Samtidigt är det fler som löneväxlar och de löneväxlar mer. Att de löneväxlar mer är svårt att gissa sig till vad det beror på eftersom det ofta är personliga överväganden som styr sådant. Och om andelen som löneväxlar ökar på grund av att fler gör det valet eller om det beror på att flera arbetsgivare tillåter det är också svårt att veta, men troligen rör det sig om det förra snarare än det senare.

Yngre personer löneväxlar mindre

Som redan nämnts har andelen som ligger över PGI-taket och dessutom löneväxlar minskat något från pandemins början. Samtidigt har snittbeloppet fortsatt att öka, så även här har vi två motsatta trender. Kan vi få någon ledtråd till vad det är som pågår om vi tittar separat på olika åldersgrupper?

Ja, här är det tydligt att ju yngre person desto vanligare att löneväxlingen minskat. I viss mån 80-talister och i synnerhet 90-talister har brutit den uppåtgående trenden. Det kan dock delvis förklaras av att en större andel av dessa fallit ner under 8,07IBB-strecket så det är inte bara pandemin som ligger bakom. Däremot har 60-talister och 70-talister fortsatt sin uppåtgående trend till synes opåverkat.


Tänk på det här när du erbjuder löneväxling till dina anställda

Håll koll på avdragsnivån – Se till att den anställde även efter löneväxlingsavdraget är gjort har kvar en PGI på minst 550 374 kr/år.

Vilken lön ska anmälas? – Ta reda på om du ska anmäla två löner – en före löneavdrag för tjänstepensionen och en efter löneavdrag för sjukpension

Tänk på att kompensera – Den särskilda löneskatten på pensionsförmåner är lägre än de sociala avgifterna som annars skulle betalats på beloppet. Det gör att arbetsgivaren kan kompensera den som löneväxlar och betala in cirka 5,8% mer i premier än avdraget som de gör på lön utan att det kostar arbetsgivaren något extra. 1 000 kr i avdrag på lön blir alltså 1 058 kr i sparande för den anställde.

Håll koll så att det blir rätt – Stäm av avdraget på den anställdes lön mot fakturerade premier periodiskt.

FörsäkringsGirot erbjuder våra kunder dels en frågemodulsfråga för enkel avstämning av löneavdrag mot löneväxlingspremier, dels en fullfjädrad tilläggstjänst Löneväxlingskollen i Mitt FGiro där du som arbetsgivare får fullständig överblick över allt som har med löneväxling att göra. Vill du ha hjälp att stämma av era anställdas löneväxling – hör av dig till oss så hjälper vi dig.


FörsäkringsGirots tjänst för administration av löneväxling

Löneväxlingskollen är en tilläggstjänst till FörsäkringsGirots tjänster Fullservice och Självservice.