CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Fakturahantering tjänstepension

Fakturahantering av fakturor från försäkringsbolag avseende premier gällande tjänstepensioner, kapitalförsäkringar, löneväxling, sjukdom, m.fl som en del av FörsäkringsGirots tjänster Fullservice & Självservice

Vi säkerställer att alla fakturor tas hand om, registreras i våra system och betalas på rätt förfallodatum. Vi samlar ihop samtliga fakturor och skickar dem för arkivering till kund enligt bokföringslagen.

Eftersom vi sammanställer och rapporterar de flesta fakturorna åt kunden på individnivå innebär det att kunden får ut korrekta rapporter på både års- samt månadsbasis för varje anställd. Det innebär att våra kunder kan få en samlad bild av deras tjänstepensionskostnader – samt att alla anställda får de försäkringar och avsättningar som de har rätt till enligt avtal.

Vi vet att det är svårt för företag att utan hjälp, på egen hand, säkerställa att alla får rätt pensioner – FörsäkringsGirot underlättar detta för våra kunder. Tveka inte på att kontakta oss för mer information.


Nedan följer några av de vanligaste frågorna vi får från våra kunder angående fakturahantering.

I dagsläget går det tyvärr ej. Fakturorna (originalen) sänds från oss via posten till arkivering hos er.

Vi utgår alltid ifrån det förfallodatum som står på fakturan. Om man har särskilda önskemål får man ta detta direkt med försäkringsbolaget och se om de kan göra ändringar på fakturan innan den skickas till oss.

Beroende på vilken tid det är på månaden, kan fakturan fortfarande vara under handläggning och är därför ej synlig i COINS. Om det däremot är i slutet av månaden och ni har fått fakturan utan stämpel eller notering att den hanterats av oss, vänligen ladda upp på MittFG/Safepoints samt maila till kund@fgirot.se för snabb handläggning.