CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Collectums internetkontor och Mina sidor stänger 26 mars–12 april

När er lönefil kommer in till FörsäkringsGirot hanterar och importerar vi den till COINS och skapar en Förändringsrapportering. När Förändringsrapporteringen är godkänd kommer resultatet av denna att generera händelser som sammanfattas i en exportfil som skickas till våra kunders leverantörer så som till exempel Collectum. När Collectum i sin tur hanterat filen så kan det komma upp händelser som behöver förtydligas eller kompletteras, detta kallas för felposter.

Collectum är stängt 26/3 – 12/4 och under denna tid kommer man inte kunna skicka in filer eller hantera felposter. Aprils fakturering för ITP1 går 14/4 och ITP2 och ITPK 15/4, rapportering av felposter på grund av Collectums nedstängning begränsas till två dagar i april och därför är det viktigt att försöka hinna så mycket som möjligt före nedstängningen.

På FörsäkringsGirot har vi gjort en sammanställning av de vanligaste frågorna som vi får angående Collectum och vad som händer under tiden tiden de har stängt.


Skicka in lönefilerna så tidigt det går. Har ni nya lönearter är det bra om dessa kommuniceras i förväg för att inte tappa tid. Om er lönefil inkommer senare än 22/3 kan vi inte garantera att vi kommer att hinna, även om vi självklart kommer att göra vårt yttersta.

Skicka lönefilerna och godkänn er Förändringsrapportering och hantera eventuella felposter så tidigt som möjligt.

Tänk på att olika företag och koncerner har olika omfattande hantering hos oss. En del lönefiler kan vi hantera så att Förändringsrapportering kommer upp redo för godkännande på en dag, några kräver mer tid.

Har ni nya lönearter är det bra om dessa kommuniceras i förväg för att inte tappa tid.

Förändringsrapportering som godkänns efter 25/3 kommer inte att kunna skickas till Collectum innan stängning utan dessa kommer att skickas när kontoret öppnar igen 12/4.

Nej.

Nej. Detta har endast påverkan på ITP1, ITP2 och ITPK. Dock kommer vi inte att kunna skapa filerna förrän alla moduler är godkända och därför måste även dessa godkännas så snart det är möjligt.

Nej. Förändringsrapportering skall utföras precis som vanligt

Ja. Inga avstämningar mot Collectum kommer att ske under nedstängningen.

Fakturahanteringen kommer inte att påverkas då denna kommer att vara hanterad innan Collectum stänger ner.

Fakturakontrollerna i april kommer inte att påverkas av detta. Men om exportfil inte inkommit till Collectum och felposter inte hanterats fullt ut före 14/4 kan detta ge effekter på både fakturakontroller, fakturering och således även bokföringsfilen.

Sjuk och friskhantering måste ske före 26/3 eller mellan 12/4 och 14/4

Tveka inte att kontakta oss på kund@fgirot.se. Övriga frågor och frågor om löneväxlingsrapportering, engångspremier, löpande premier hänvisar vi till Collectums kundtjänst.