I 8 år har Susanne arbetat i branschen men är ny inom tjänstepensionsområdet. Hon kommer närmast från Folksam där hennes bakgrund som senior projektledare ska komma väl till pass när FörsäkringsGirot utvecklar och förbättrar sina processer och arbetssätt.

”Även om jag kommer ifrån branschen är området tjänstepension, på den nivå som vi på FörsäkringsGirot jobbar med den helt ny för mig. Jag är väldigt glad att mina kollegor på kort tid har lärt mig massor med ny kunskap inom detta område som har vuxit sig starkare och påverkat min syn på arbetsgivare och vilket ansvar de bär att se till att det blir rätt för oss anställda i slutänden med allt vad det innebär”.

Vad är den största utmaningen med ditt jobb?

Jag håller på att sätta upp en projektstyrningsmodell – hur vi ska jobba framåt i våra projekt. För mig blir det tydligt att vi behöver en projektstyrningsmodell så att vi kan fatta beslut på rätt grunder.

 I och med att jag har en bakgrund att arbeta för stora företag är det en omställning att göra stora förändringar som påverkar många på ett mindre företag. Man måste förankra och se till att alla är med på förändringen. Extra påtagligt är det i tider där kommunikationen och det personliga mötet på distans är utmanande i sig.

Vad har varit det roligaste uppdraget hittills på FörsäkringsGirot?
Sen jag började har jag lagt mycket tid i ett projekt som går ut på att outsourca vår fakturahantering.  Vi ska fokusera på det vi är bäst på och genom att outsourca vår fakturahantering effektiviserar vi vår hantering av fakturor och kan på så sätt fokusera på vår kärnverksamhet. Nu när vi nästan är i mål med det blir mitt uppdrag framåt att bland annat se över implementationsprocessen där vi både kan bli mer effektiva men också mer kundvänliga.

Vad skiljer FörsäkringsGirot från andra arbetsgivare?

Det har kommit som en uppenbarelse för mig på senaste tiden att det vi gör för våra kunder är så enormt viktigt. Vilken fantastisk tjänst vi har, tänker jag. Alla arbetsgivare borde vilja ha det här! Sen är det också en bonus att alla kollegorna är glada och trevliga. Jag har bara jobbat på stora företag som har haft väletablerade processer och rutiner förut och det var lite anledningen till att jag sökte mig till något mindre. Att få möjligheten att vara med och påverka på riktigt.