Distansarbete har tvingat oss att tänka kreativt och testa nya kommunikationsvägar för att stärka gemenskapen.

Som många av Sveriges arbetsgivare har vi på FörsäkringsGirot fått anpassa vår verksamhet efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ställt om till hemarbete och digitala träffar. Men hur ser vi till att medarbetarna fortsätter vara engagerade och bibehåller känslan av att vi jobbar tillsammans nu när vi har fysisk distans mellan oss?
Distansarbete har tvingat oss att tänka kreativt och testa nya kommunikationsvägar för att stärka gemenskapen. Här är några saker som vi på FörsäkringsGirot gör för att hålla medarbetarnas låga och engagemang uppe vid hemarbete.

Inkluderande företagskultur

Det som är viktigt för högt medarbetarengagemang är att man som anställd förstår hur ens arbete bidrar till företagets övergripande mål, att man känner att man får uppskattning för sitt arbete och att man har meningsfulla relationer med sina kollegor.
Vid hemarbete blir utmaningarna för att bibehålla engagemanget högre. Hur kompenserar vi upp för den vardagliga kommunikationen som sker i ett kontorslandskap? Och hur ser vi till att alla är inkluderade och känner sig delaktiga?
Olika personer har olika behov
Dessvärre finns ingen magisk formel eller aktivitet som automagiskt gör alla medarbetare engagerade så vi på FörsäkringsGirot har skapat en mix av aktiviteter för att fånga upp så många behov som möjligt.
I en större skala har vi genom en digital mötesserie som vi kallar ”Hemma hos Girot” tillfälligt ersatt våra fysiska kickoffer och stormöten med hela företaget. Vi skapar intressanta kortare digitala träffar för att säkerställa att alla är på väg mot samma mål.
I en mindre skala har vi teammöten och individuella möten på veckobasis och vissa avdelningar har dagliga möten. Vi får möjlighet att följa upp hur de olika arbetsströmmarna går och hålla oss uppdaterade med vad andra gör men också möjlighet att dela med oss av vårt eget bidrag.
Distansarbete har tvingat oss att våga vara kreativa och testa nya sätt att kommunicera och aktivera oss för att stärka gemenskapen. Ett team har med framgång testat på att ta pauser i jobbvardagen. Genom ”pausaktiviteter” som genomförs dagligen och sedan diskuteras i teamen har vi tillsammans stannat upp, andats in och andats ut för att påminna oss om att ta pauser. Särskilt vid hemarbete.

Viktiga förutsättningar för att lyckas

Tekniken är central och en grundförutsättning för att distansarbetet ska fungera. Innan pandemin var det flera roller på företaget som inte hade möjlighet att arbeta hemma på grund av olika omständigheter. Där har vi varit tvungna att hitta lösningar och självklart har det gått. Det har varit väldigt smidigt att koppla upp sig via kontoret och få en säker tillgång till våra miljöer.
Kommunikationen och att vara transparent med information har också varit viktigt. Vi har valt att kommunicera ofta, hellre en gång för mycket.
För oss har det också fungerat bra att vara lyhörda för medarbetarnas olika behov.
Vi har genomfört undersökningar för att fånga upp varje medarbetares arbetssituation nu när vi är många som arbetar hemma. Vi får snabbt veta vad som fungerar och vad vi behöver förbättra och stötta upp med som arbetsgivare och det har varit väldigt värdefullt. Att ha en dialog om hur vi tillsammans skapar the place to be både på kort och lång sikt.


Just nu söker vi en Legal & Compliance Officer till FörsäkringsGirot – en nyckelroll inom företaget. Vi söker dig som vill vara med och bygga upp den här funktionen internt och har förmågan att kombinera kunskap med genomförandekraft. Läs mer om tjänsten här!