Sen januari 2007 har Lars-Ove, även kallad L-O, arbetat på FörsäkringsGirot. Då var de endast 25 personer – idag har antalet anställda fördubblats. L-O har gjort en utvecklande resa på företaget där han börjad sin karriär som projektledare, sedan chef inom förvaltning och IT och idag är det affärsutveckling och kunderbjudandet som är det primära affärsområdet.

“Att hitta lösningar på komplexa problem är en av mina superkrafter – om två kronor fattas bland tusentals poster i redovisningen så hittar jag dem. Jag är nyfiken till min natur och jag vill förstå både på bredden och djupet. Jag har dragit mig till IT för att det är svårt att förstå, detsamma gäller försäkringsbranschen. Det är därför jag efter så många år fortfarande är kvar – det finns fortfarande saker att lära sig”.

Vad är den största utmaningen med ditt jobb?

Den största utmaningen är att det inte finns något facit. Det går inte att snegla på hur någon annan aktör gjort. Vi erbjuder något som ingen annan gör på den nivå vi är på och hur vårt erbjudande ser ut. Utmaningen är att våga lita på att det man gör är rätt. Vi är experterna och ska veta hur det ska göras på bästa sätt. Kunderna och branschen kan beskriva behoven men lösningarna måste vi ta fram.

Pensions- och försäkringsskyddet ser så spretigt ut hos arbetsgivarna så det gäller att ha en flexibel och skalbar lösning som passar så många som möjligt – och det är en stor utmaning. Särskilt om flexibiliteten inte får kosta något extra.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Vissa dagar är det möten från morgon till kväll. Andra dagar är det eget arbete som kan se väldigt olika ut. Jag arbetar i flera projekt. Ett stort IT-projekt som heter K2 där vi ska utveckla ett helt nytt systemstöd får vår affär. Jag är också expert i flera andra projekt och kan tas in för felsökning och problemlösning, även i den löpande driften. Förfrågningar från kunder om tjänstens möjligheter och begränsningar osv är ett spännande inslag i min arbetsvardag.

Vi har tillgång till stora mängder data i databasen. Jag brukar roa mig med att på ett GDPR-säkrat sätt analysera delar av informationen för att förutspå trender och se mönster i vårt pensionssparande bland annat. Det kan till exempel handla om trendspaningar inom löneväxling. En arbetsdag är ofta av stor variation i min roll vilket är väldigt kul och spännande.

Vad har varit det roligaste uppdraget hittills på FörsäkringsGirot?

Jag gillar att skapa struktur så att det ska bli lättare att förstå. Periodvis har jag haft ledarskapsroller på FörsäkringsGirot. Jag började som Projektledare, sen chef för IT-produktion och fakturaservice, utvecklingschef för COINS, ansvarig för verksamhetsstöd och Tf IT-chef. Jag brinner mest för problemlösning och sedan några år har jag en drömroll som Digital Affärsarkitekt i ett team som arbetar med Affärsutveckling. Jag närmar mig mer och mer affärsfrågorna och de underliggande behoven och kundnyttan och försöker även tänka nytt.

En typ av uppdrag som jag tycker sticker ut under min tid på företaget är de projekt några kollegor och jag drivit tillsammans med försäkringsbolagen, som t.ex. Svensk Livfaktura m fl. De projekten har bidragit till en bättre samverkan och förståelse mellan oss och försäkringsbolagen.

Ett annat sådant exempel är Simplified report (SR meddelanden) som jag var med och tog fram – som används vid direkt rapportering till försäkringsbolagen och är en filstandard som vi använder för att kommunicera maskinellt och som trots att det från början bara skulle vara en tillfällig lösning fortfarande används och vidareutvecklas idag. De används både fristående och som komplement till försäkringsbolagens egna maskinella meddelandeformat som ofta inte täcker alla typer av händelser.

Och nu ser jag förstås fram emot att arbetet med K2 ska komma i gång ordentligt – vårt i särklass största projekt under min tid på FörsäkringsGirot.

Vad skiljer FörsäkringsGirot från andra arbetsgivare?

En styrka som FörsäkringsGirot har är att vi har fångat upp personer som har ett eget driv att komma vidare att testa på något annat och kan tillgodose det. Det gäller inte bara mig utan fler på företaget har gjort en egen karriärresa på motsvarande sätt som jag har gjort.

Jag tycker att vi fortfarande har en startupanda efter mer än 25 år. En nybyggar- och en entreprenöranda. Det är en kultur som passar mig och min nyfikenhet för att våga och ständigt bli bättre.

Har du några tips till Sveriges arbetsgivare kopplat till tjänstepensionen?

Även om man outsourcar administrationen av de anställdas tjänstepensioner till oss eller till rådgivare eller försäkringsbolag så kan man inte göra sig av med ansvaret. Man behöver en grundförståelse själv för sina policys och den lösning man har. Hur ser utfästelsen ut? Mitt tips är att vara nyfiken även här och se till att du vet hur er lösning ser ut för de anställda så att ni håller ert medarbetarlöfte.