En långsiktig lösning som tryggar och kvalitetssäkrar medarbetarnas tjänstepensioner och försäkringar är en av anledningarna till att Arriva väljer FörsäkringsGirot som ny pensions- och försäkringsadministratör.

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken med cirka 3 900 medarbetare i Sverige. Att hantera pensioner för medarbetarna tar stora resurser i anspråk för både HR och ekonomiavdelningen. Nu väljer Arriva Sverige att inleda ett samarbete med FörsäkringsGirot för att höja kvalitén och minska administrationen av de anställdas tjänstepensioner.

”Vi jobbar långsiktigt med förmånen tjänstepension hos oss. Våra medarbetare ska känna sig trygga med att vi avsätter rätt tjänstepension och att vi har kontrollfunktioner i flera led för att ha hjärnkoll. För mig är det viktigt att vi håller högsta kvalitet så att det blir rätt premieavsättningar till våra anställda samtidigt som vi vill minska den interna administrativa belastningen kring hanteringen av tjänstepensionerna”, säger Sara Tocklin, Direktör Corporate Affairs på Arriva.

Det nya samarbetet innebär att FörsäkringsGirot kvalitetssäkrar hela den administrativa processen åt Arriva. FörsäkringsGirot säkerställer rätt pensionsgrundande inkomst, identifierar och åtgärdar avvikelser samt genomför korrekt rapportering till försäkringsbolagen och övriga aktörer. FörsäkringsGirot administrerar fakturaflödet, utför betalning och levererar därefter en bokföringsfil och korrekta skatteunderlag till Arriva.

”Vi ser fler fördelar med att inleda ett samarbete med FörsäkringsGirot. Framförallt ser jag fram emot en effektivisering av hanteringen av våra anställdas tjänstepensioner vilket medför ytterligare kontroll och ökad kvalitet för oss. Men också en avlastning på vår HR- och löneavdelning som minimerar tidskrävande administrativt arbete. Sen ser jag även att ekonomiavdelningen går vinnande ur det nya samarbetet då de får en bokföringsfil med underlag där de kan känna sig trygga med att uppgifterna är rätt” avslutar Sara Tocklin.

För ytterligare information kontakta

Sara Tocklin, Direktör Corporate Affairs på Arriva 
076-125 55 51 sara.tocklin@arriva.se

Vendela Dellner, Marknads- och kommunikationsansvarig på FörsäkringsGirot
072-299 72 86 vendela.dellner@fgirot.se

Om Arriva
Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken. I Sverige hjälper man cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Antalet anställda är cirka 3 900 och fordonsflottan består av 900 bussar, 150 tåg och 90 spårvagnar.
Arriva Sverige AB ägs av Arriva UK som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Deutsche Bahn.