Vi ger årets julgåva till BRIS

FörsäkringsGirots har som tidigare år valt att ge företagsjulklappen till välgörenhet. I år skänker vi pengar till organisationen BRIS. På så sätt hoppas vi kunna inspirera andra att göra liknande insatser och åstadkomma goda saker tillsammans.

BRIS, Barnens rätt i samhället, är en barnrättsorganisation som står upp för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.
Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses.

Vill du också skänka pengar till BRIS?

Besök BRIS här och gör en god gärning