Safepoint är en säker yta för fildelning som gör det möjligt att på ett enkelt sätt samla, lagra och dela känslig information mellan arbetsgivare och försäkringsaktörer.

”Vår målsättning med Safepoint är att tillhandahålla säker informationsdelning med hög grad av användarvänlighet och samtidigt leva upp till de nya kraven på informationshantering enligt GDPR. Vi har under hösten tillsammans med våra kunder testat och utvärderat Safepoint, och möjligheten att överföra och dela information i tjänsten har mottagits oerhört positivt”, berättar Per Rinman, fd. produktchef på FörsäkringsGirot.

Exempel på information som med fördel kan hanteras i Safepoint är ett företags pensionspolicy, rutiner och löpande administration gällande de anställdas tjänstepensioner. Safepoint fungerar även som ett e-arkiv för gemensamma dokument och det finns möjlighet att skräddarsy behörighet till mappar och undermappar till ett obegränsat antal personer inom och utom företaget.

”När det handlar om känslig information i form av personuppgifter känns det tryggt att hantera dem i en säker miljö. Med Safepoint undviker vi att skicka känslig information mellan oss som arbetsgivare, FörsäkringsGirot och våra försäkringsleverantörer utan kan använda ytan till att dela information mellan varandra på ett säkert sätt”, säger Ulrika Svedstedt, HR Specialist på SPP.

Läs mer om hur FörsäkringsGirot hjälper Sveriges arbetsgivare att hantera de anställdas tjänstepensioner på ett säkert, effektivt och korrekt sätt.

För mer information

Vendela Dellner, Marknad- och kommunikationsansvarig på FörsäkringsGirot

072-299 72 86 vendela.dellner@fgirot.se