FörsäkringsGirot  har certifierats enligt ISO 27001

ISO 27001 är den mest använda standarden för ledningssystem när det gäller informationssäkerhet. Genom FörsäkringsGirots ISO-certifiering höjs säkerhetsnivån och bidrar bland annat till ett systematiskt risktänk och ordning & reda inom organisationen.

Under 2021 och 2022 har FörsäkringsGirot arbetat med förberedelserna inför en ISO-certifiering enligt ISO 27001. Certifieringen inkluderar de processer, informationstillgångar och geografiska platser som krävs för att leverera FörsäkringsGirots tjänst för Pensionsadministration.

”Efter en genomlysning av organisationen och våra rutiner och processer kunde vi konstatera att stora delar av vad som krävs för att bli certifierade enligt ISO 27001 redan fanns på plats, men att vi behövde utöka vår dokumentation. Våra rutiner och processer är nu dokumenterade och all personal har genomgått flera utbildningar i ISO 27001 och vårt ledningssystem för att vara fullt insatta i eventuella förändringar som standarden och certifieringen har innebär”, berättar Susanne Wilson, ansvarig Projektledare för ISO-certifieringen på FörsäkringsGirot.

För att bli certifierad enligt ISO 27001 har FörsäkringsGirot implementerat ett ledningssystem där vi säkerställer att vi uppfyller de krav som finns uppställda i standarden. Arbetet med att följa upp och förbättra är ett kontinuerligt arbete och för att vi ska få bibehålla vår certifiering kommer vår certifieringsrevisor att genomföra årliga granskningar samt att vi var tredje år kommer att certifiera oss på nytt.

”Vi är väldigt glada över certifieringen som bland annat minimerar våra säkerhetsrisker och skyddar våra informationstillgångar. Genom att ISO-certifiera oss så får vi ett systematiserat arbetssätt för att ständigt förbättra vår informationssäkerhet från identifiering och värdering till genomförda och utvärderade åtgärder”, berättar Ulrika Bragg, VD på FörsäkringsGirot.
Mer information om FörsäkringsGirots ISO-certifiering finns på hemsidan.

För ytterligare information

Presskontakt: Vendela Dellner, vendela.dellner@fgirot.se, 072-299 7286