Daniel bor i Stockholm och har arbetat på FörsäkringsGirot sedan 2013. Han började sin resa inom bolaget på IT-produktionsavdelningen och idag ingår han i vårt utvecklingsteam som förutom kravställer vårt framtida IT-stöd även underhåller och utvecklar befintligt IT-stöd.

”Jag tror på vår tjänst och det mervärde vi tillför våra kunder och deras anställda. HR-avdelningarna hos Sveriges arbetsgivare har mycket på sin tallrik och det är en skön känsla att vi kan avlasta inom ett av områdena”

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Vi är ett litet bolag om vi ser på oss själva i relation till mängden kunder vi har och de tjänster vi levererar. Min arbetsdag kan variera en hel del då vi är ett litet bolag så man har möjligheten att få ta ett bredare ansvar än vad ens roll traditionellt innefattar. Det innebär att det är en förutsättning att man är nyfiken på att lära sig mer och vågar utmana sig själv.

Mina dagar börjar ganska lika med ett eller två standup möten. Vi har flera projekt som löper parallellt och på morgonmötena synkar vi vad som är gjort sedan igår och vad vi ska göra idag inom de olika projekten och får en överblick av aktiviteterna. Utöver att dagarna börjar på liknande sätt med standup möten så är det innehållsmässigt en stor variation från dag till dag vad den innehåller. Vissa dagar är det fokus på utveckling och andra dagar är det mer fokus på felsökning och produktionssättning. Det blir också en hel del coachingmöten för att säkerställa att vi genomför och prioriterar aktiviteter som för oss i rätt riktning. Ibland innehåller dagen även lite pingis.


Vad är den största utmaningen med ditt jobb?

En av de största utmaningarna är att säkerställa de arkitekturella lösningarna. Att det vi utvecklar är hållbart, skalbart, framtidssäkrat samt förvaltningsbart för den organisation som ska underhålla det som utvecklats. Vi har såklart också målet att det vi skapar ska leverera ett mervärde för våra kunder.

Jag utmanar mig själv varje dag genom att våga tänka nytt och utmana gamla sanningar. Det finns inte ett sätt att göra en sak på. Förutsättningar förändras och det gäller att hela tiden att våga tänka nytt. Jag har arbetat på FörsäkringsGirot i 9 år och många kollegor har jobbat ännu längre på företaget och jag tycker att vi är duktiga på att utmana varandra för att utveckla de tjänster som skapar störst nytta för våra kunder och Sveriges arbetsgivare.


Vad har varit det roligaste uppdraget hittills på FörsäkringsGirot?

Det roligaste på min resa började när vi upphandlade en partner för drygt ett år sen för att tillsammans med oss utveckla ett nytt IT-stöd, vilket man inte får göra varje dag. Det är enormt spännande att få vara med som både utvecklare och arkitekt. Det klurigaste just nu är att hitta en balans mellan att jobba med vår befintliga lösning och underhålla den i en övergångsperiod tills vi har ett nytt system på plats.

Alla delar i det här enorma projektet är intressanta. Nu bygger vi grundstommen. Vi försöker tillsammans med kunder och en testgrupp komma fram till vad som är viktigt i framtiden att våra tjänster ska lösa för problem och skapa för värde.


Vad skiljer FörsäkringsGirot från andra arbetsgivare?

Jag uppskattar att FörsäkringsGirot priotiterar att kontinuerligt vara en modern arbetsgivare. För mig är det viktigt att våra värderingar samspelar med vad jag står för och att företaget verkligen litar på sina anställda och deras kompetens. Till exempel har vi en distanspolicy som innebär att man kan arbeta därifrån det passar en själv och teamet bäst. Vi är väldigt måna om att bibehålla ”vi-känslan” och samarbetet och trots att många jobbar på distans tycker jag att vi lyckas med det.

FörsäkringsGirot satsar på individen. Det gjorde det möjligt för mig att göra en resa inom företaget där jag bytte roll och fick kompetensutveckla och det finns även andra hos oss som gjort liknande resor.