Collectum och Fora slås ihop med Avtalat

Senaste nytt från LO, PTK och Svenskt Näringsliv som tagit beslutet att slå ihop all operativ verksamhet inom Collectum, Fora och Avtalat till ett gemensamt bolag. Syftet är att effektivisera administrationen av de kollektivavtalade försäkringarna och på sikt ska det leda till att det blir en och samma IT-plattform för såväl tjänstemännens som arbetarnas kollektivavtalade försäkringar. Regelverken rörande ITP och Avtalspension SAF-LO kommer även fortsättningsvis att ansvaras för i varsitt bolag, enligt Avtalat som vidare meddelat att parterna genom denna förändring strävar efter att uppnå synergier för kollektivavtalad pension och försäkring.

Sammanslagningen planeras vara genomförd till årsskiftet 2026/2027.

FörsäkringsGirot välkomnar nyheten och ambitionen att effektivisera och förenkla administration av tjänstepension och försäkringar till både arbetsgivares och anställdas fördel. FörsäkringsGirots tjänster kommer fortsätta vara ett viktigt medel för såväl arbetsgivare som de kollektivavtalade administrationsbolagen för att säkerställa att pensionsinbetalningarna blir rätt.

Det är komplext att hålla rätt på försäkringspåverkande anställningsförändringar och bokförings- och skatteregler på området. Där ser vi fram emot att fortsätta vårt redan nära samarbete med många aktörer inom branschen för att fortsätta leverera tjänstepensionsadministration på ett smidigt och tryggt sätt.

FörsäkringsGirot fortsätter följa utvecklingen hos parter och bolag för att möta eventuella förändringar i rutiner eller system på ett proaktivt sätt.