FAQ FÖRÄNDINGAR HOS COLLECTUM, ALECTA & FORA

Tidigare har vi informerat om kommande förändringar hos Alecta & Collectum och nu vill vi delge mer praktisk information.

Här är länken till Collectums hemsida: https://collectum.se/privat/din-tjanstepension/forandringar-i-itp-planen-2023

Alla anställda som jobbar kvar efter de fyllt 65 år har rätt till pension tills de fyller 66 år. Inom ITP1 gäller både ålderspension och sjukpension medan inom ITP2 endast sjukpension. De som jobbar kvar och har fyllt 65 år under 2022 och 2023 men inte hunnit fylla 66 kommer att anmälas in på nytt.

Arbetet med framtagning av underlagen pågår och kommer hanteras utanför ordinarie förändringsrapportering i januari.

Vi beräknar vara klara i mitten av februari.

ITP1 – 1 januari 2023 sker höjning av både Ålderspension och Sjukpension till 66 år. FG justerar åldersgränsen på samtliga ITP1 parametrar som styr rapporteringen till 66 år i stället för 65 år som pensionsålder. I februari och framåt behöver ingen ny rapportering ske för ITP1:or då Collectum höjt pensionsåldern. När en anställd fyller 66 år kommer ITP1 försäkring automatiskt avslutas hos Collectum.

TGL – Anställda som fyller 65 år och jobbar kvar efter 2022-12-31 kommer ha ITP1 inklusive TGL fram till 66 år. Anställda som fyllt 65 under 2022 och jobbar kvar efter 2022 ska anmäls via gruppanmälan trots att de åldersmässigt skulle kunna ha TGL individuellt. Efter 66 år gäller gruppanmälan för samtliga anställda som jobbar kvar.

För att identifiera anställda som fortsatt att jobba kvar efter 65 år under 2022 och januari 2023 kommer FG att göra en utsökning av samtliga anställda som fyllt 65 denna period och fortfarande arbetar kvar för att ni ska kunna rapportera in dessa från 2023-01-01.

Inledningsvis kommer vi sköta dessa inträden manuellt för våra kunder som har Fullserviceavtal. För kunder som har Självserviceavtal kommer vi leverera en rapport avseende anställda som uppfyller krav för åter-anmälan till Collectum via COINS, Informationen kommer att laddas upp på Mitt FGiro/SafePoint.

Som arbetsgivare behöver ni inte göra några förändringar för att rapportering ska ske enligt nya regelverket. Det ska fortsatt rapporteras hela den kontant utbetalda bruttolönen även om den överstiger 30 Inkomstbasbelopp. Själva kapningen sker hos Collectum.

Behöver ni hjälp med att få ut data gällande lön på era anställda som har ITP1 lön som överstiger 30 IBB under 2022 kan ni kontakta vår kundservice. Om ni beslutar att kompensera era anställda så kan vi även hjälpa med rapporteringen av kompensationspremier till Collectum.

ITP2 – 1 januari 2023 sker höjning av pensionsåldern för Sjukpension till 66 år. Samtliga anställda kommer fortfarande avanmälas automatiskt av Collectum/Alecta vid 65 år och måste anmälas på nytt för att få tillgång till den höjda sjukpensionen fram till den nya pensionsåldern 66 år. När en anställd fyller 66 år kommer ITP2 försäkring automatiskt avslutas hos Collectum.

När det gäller TGL kommer även den att avslutas vid 65 år och de som jobbar kvar är hanteringen precis som tidigare via gruppanmälan.

Även här justerar FG åldersgränsen till 66 år på parametrarna som styr rapporteringen.

För att identifiera anställda som fortsätter jobba kvar efter 65 år och har rätt till ITP2 Sjukpension kommer FG skapa en rapportmall för att månatligen identifiera dessa. Dessutom kommer FG att göra en utsökning av samtliga anställda som fyllt 65 år under 2022 och fortfarande arbetar kvar för att ni ska kunna rapportera in dessa från 2023-01-01.

Inledningsvis kommer vi sköta dessa inträden manuellt för våra kunder som har Fullserviceavtal. För kunder som har Självserviceavtal kommer vi månatligen leverera rapporten avseende anställda som uppfyller krav för åter-anmälan till Collectum via COINS, Informationen kommer att laddas upp på Mitt FGiro/SafePoint.

Observera att dessa förändringar ännu inte är implementerade hos Collectum och FG kommer bevaka när det tas i bruk.

ITP-Utland gäller inte efter den anställde fyller 65 år. Detta gäller även efter de nya reglerna träder i kraft 2023.

Notera att det pågår diskussioner om eventuella ändringar men det är inget som aktuellt i dagsläget.

Vi vill tipsa om digital presentation gällande Alectas premieförändring 2023

Presentationen är ca 30 minuter lång och efter 20 minuter är det fokus på Tiotaggare och vad det innebär för era anställda.

Om ni går i tankar att gå ifrån modellen med Frilagda premier, börja med att konsultera Alectas specialister.

FörsäkringsGirot kan hjälpa er med det mesta, om ni exempelvis väljer en premietrappamodell finns det tekniskt funktionalitet i vårt system att hantera det. Väljer ni ITP1, ITPK eller Fast Premie finns det inarbetade rutiner hos oss. Behöver ni hjälp med rapportering av kompensationspremier så löser vi det också.

2023 ändrar Alecta gränsen för sjukpensionspremien. I stället för olika procentsatser för över och under 7,5 PBB kommer det att bli över och under 10 PBB.

Vi kommer att uppdatera rapporten Premieavvikelser ITP1 och löneskatteberäkningen i vårt system med hänsyn till denna förändring av premiegränsen.

Läs mer på Alectas hemsida:https://www.alecta.se/foretag/kostnader-for-itp/premier-for-itp-2/

SAF-LO – 1 januari 2023 sker sänkning av intjänandeåldern från 23 till 22 år.

FG justerar åldersgränsen på samtliga FORA moduler och i SAF-LO beräkning.

Vill du ta del av hela nyhetsbrevet från FORA så finns det här:

https://view.info.fora.se/?qs=7483dc1e3a47175965cfaeae61afb01a61205b9bef603e78bfb8239518465baf36a4014650e7050eb500802b76524c75c3c995204cfa6aa859d33cf25710faf6868eeadd1130b532609182603afbdb1c

Anställda som saknar svenskt personnummer – Rapportering sker som vanligt, enda skillnaden är att FORA vill ha en svensk eller utländsk adress. Har man ingen så går allt till företagets adress.