Det viktigaste är att tjänstepensionen blir rätt!

Jeanette Andersson har arbetat i över 35 år i olika roller på E.ON. Idag är hon HR Coordinator Pension & Benefits på huvudkontoret i Malmö. Hon har som mål att företagets tjänstepensionslösning ska vara transparent och enkel att ta till sig som anställd.

100 årig historia

E.ON har en lång historia som sträcker sig ända tillbaka till början av 1900-talet då företaget hette Sydkraft. I Sverige producerar och levererar E.ON energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder.

Upphandlade ny tjänstepensionslösning

2021 bestämde sig E.ON för att handla upp en ny tjänstepensionslösning och skapa en ny pensionsplan för sina anställda, med visionen att skapa hållbara tjänstepensionslösningar för personalen.

I grunden är E.ON ett helt vanligt ITP företag som följer ITP-planen med ITP1 och ITP2 samt Alternativ ITP via Collectum. För löneväxling och speciallösningar har man ett upphandlat försäkringbolag.

”På E.ON är vi fem personer på lönecentret som bland annat ansvarar för att säkerställa att de anställda får rätt pension och är rätt försäkrade. I vårt arbete är det många steg som skall behandlas och därför är det viktigt att ha kontrollfunktioner som fångar upp eventuella felaktigheter. Därför är FörsäkringsGirots tjänst Fullservice ett bra sätt att kvalitetssäkra den löpande hanteringen och hjälper oss att leverera rätt pensions- och försäkringsförmåner till våra anställda.” berättar Jeanette Andersson på E.ON.

Vill du veta mer om hur E.ON fick hjälp av FörsäkringsGirot?
Kontakta oss så berättar vi mer!


”Syftet med tjänstepensionslösningen är att få en pensionsplan som är modern, transparent och ger oss full kontroll på hela processen. Ett tydligt mål är att lösningen ska vara enkel att förstå och ta till sig”, säger Jeanette Andersson på E.ON


Så här går det till

”Vi har valt att direktupphandla vissa delar av tjänstepensionen och får därmed ökad kontroll över vår pensionslösning, FörsäkringsGirot minimerar det administrativa jobbet och kvalitetssäkrar processen” säger Jeanette Andersson på E.ON.

E.ON har tillgång till FörsäkringsGirots administrativa system COINS där de hanterar alla anställdas tjänstepensioner. FörsäkringsGirot säkerställer att E.ONs personal har rätt pensionsgrundande inkomst genom att identifiera förändringar i månatliga lönefiler och sedan rapportera detta till försäkringsbolagen och övriga aktörer. FörsäkringsGirot tar även hand om hela fakturaflödet, utför betalning samt levererar en bokföringsfil och korrekta skatteunderlag tillbaka till E.ON.

Med FörsäkringsGirots lösning får E.ON ett effektivt systemstöd och kvalitetssäkrade processer som eliminerar risken för felaktigheter som kan påverka E.ONs pensionskostnader och de anställdas förmåner.Stor trygghet att det blir rätt nu!

”Samarbetet med FörsäkringsGirot känns tryggt! Det primära är att allt med tjänstepensionen blir rätt och att våra anställda är rätt försäkrade, och det sköts nu på ett kvalitetssäkrat sätt med kontroller och avstämningar så jag känner att vi har säkrat upp så bra vi kan”, avslutar Jeanette Andersson på E.ON.