På FörsäkringsGirot jobbar vi cirka 65 kollegor fördelade på två kontor, ett i Stockholm och ett i Kuala Lumpur i Malaysia.

Maria Haag – Implementationsansvarig på FörsäkringsGirot

 

Maria började på FörsäkringsGirot för över 10 år sedan. Då var hon ansvarig för kundservice och har under sina år på FörsäkringsGirot testat på olika roller som projektledare, konsult, implementationsansvarig och därmed supporterat många av FörsäkringsGirots kunder.

Maria började på FörsäkringsGirot för över 10 år sedan. Då var hon ansvarig för kundservice och har under sina år på FörsäkringsGirot testat på olika roller som projektledare, konsult, implementationsansvarig och därmed supporterat många av FörsäkringsGirots kunder.

Läs mer...

Vad är den största utmaningen med ditt jobb?

Den största utmaningen är alla deadlines. Det är såklart både en utmaning och en rutin som jag gillar med alla tidsgränser. Vi jobbar i månadscykler tillsammans med våra kunder och en del leveranser som förändringsrapporteringen och bokföringsfilen finns det inget utrymme för förseningar. Men jag är väldigt prestationsinriktad och vill inte glida på deadlines. Detsamma gäller för hela organisationen, det finns tydliga processer och rutiner och konsekvenserna blir stora om de inte hålls.

Vad har varit det roligaste uppdraget hittills på FörsäkringsGirot?

När jag började 2007 befann vi oss i en expansiv fas och många nya kunder anslöt sig till vår tjänst. Jag var då ansvarig för att implementera en av våra nya stora kunder som var ett kul och utvecklande projekt. Då var FörsäkringsGirot ett litet företag i tillväxt och vi behövde få struktur på rutiner och processer och genom våra kunders behov och utmaningar har vi lärt oss mycket. Många av våra tilläggstjänster och nya erbjudanden är utvecklade i samarbete med våra kunder. Jag fick nyligen i uppdrag att implementera samma stora kunds nya bolag i vår tjänst och det är extra roligt att jag får möjlighet att arbeta med samma person hos kunden som för 10 år sedan.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Om jag ska generalisera en dag på jobbet så skulle en ”vanlig dag” kunna bestå av en bokföringsanpassning, en Collectumavstämning och en projektavstämning. Jag har många branschkollegor som utmanar sig genom att byta jobb regelbundet men min känsla och varför jag har valt att stannat så länge på FörsäkringsGirot är att ingen dag är den andra lik. Ingen arbetsuppgift har hittills blivit en tråkig rutin och jag utmanas dagligen i mitt jobb genom att kunderna ställer nya krav på anpassningar och omvärldsfaktorer som påverkar mitt sätt att arbeta.

Vad skiljer FörsäkringsGirot från andra arbetsgivare?

En av våra styrkor är vår kundservice. Vi är så otroligt kundorienterade här! Vi lyssnar verkligen och gör allt för att driva igenom förändringar för att ytterligare hjälpa våra kunder.

Vi har ett flexibelt arbetsklimat och korta beslutsvägar som gör det enkelt att ha en transparent och öppen dialog med våra kunder och mellan oss som medarbetare. Mellan kollegorna är vi väldigt hjälpsamma och har en fin teamkänsla. Cheferna är lyhörda och medarbetarna har goda möjligheter att påverka bolagets utveckling.

Som mamma till två små har jag liksom många andra svårt att få ihop livspusslet. Här peppar vi varandra till att träna på lunchen, vi har löpträning, cirkelträning och andra arrangerade träningstillfällen som drivs av oss som jobbar här vilket är enormt positivt och motiverande för mig som gärna får in ett par träningstillfällen i veckan under lunchen.

Audrey Ker – Quality Analyst/Software tester at FörsäkringsGirot


Audrey and the team in Kuala Lumpur were recruited before the summer and are part of FörsäkringsGirot’s new development center in Malaysia.

The team’s job is to support the Swedish team in the daily IT-development and enable increased delivery ability.

Audrey has a long background in software testing and lives with her family in Kuala Lumpur in Malaysia.

Läs mer...

Why did you choose to work for a Swedish company in Malaysia?

There was an opportunity that appeared and I have had experience of working for European companies in Malaysia. As the (Malaysian) team will be a pioneer team in Malaysia, I felt it would be a great opportunity and challenge to take up. Coming here to Sweden and working with the colleagues, I felt like we could complement the Swedish colleagues with new cultural influences and vice versa. At FörsäkringsGirot we feel just as important to the company’s development as the Swedish colleagues are and the two teams are very integrated.

What are your expectations?

At this stage, it is a little early to talk about expectations. The Malaysian team met just two days before the trip to Sweden but I look forward to get to know my new colleagues. We have just been introduced to the system and everyone is very helpful. For me it’s important that personalities within the team complement each other so we can achieve our common goal.

What are the challenges and opportunities that you have noticed within your job?

One of the challenges I can identify is the time difference between our countries. Timing is important where we would need to get as much overlapping time as much as possible. We also need to utilize the communication channels effectively to make the time difference a minor challenge.

One other challenge is the different languages. While everyone speaks English with us, there are still terms in our work that are quite specific in Swedish which can be hard to translate or interpret. The solution is to always “speak up” if there is something that needs clarification.  And allow new colleagues to ask many questions. I see a great opportunity to grow my career in FörsäkringsGirot.

How does a normal workday look like?

We have started our workdays with a daily standup. Each person from the team gets an opportunity to inform the team of the developments from yesterday and what is going to be prioritized today and how we are progressing as a team. This is a good start of my workdays and the results are that the team’s efforts are very transparent.

What differentiates FörsäkringsGirot from other employers?

I like that the culture at FörsäkringsGirot is laid back. I feel that I am given the freedom to find out and explore new things here and that there are no strict policies that inhibits employees. The company is also open to change and new ideas are always welcomed. Colleagues here are also very warm and are not hesitant to help. With so many good things going for us, I feel the future of FörsäkringsGirot is ours to form.