Välkommen hit!

Vårt kontor ligger på Dalvägen 2 i Solna.
Välkommen hit på kaffe och en bit försäkringsadministrationsrevolution.

TEAM SÄLJ

Mattias Glassel

Telefonnummer :

070-735 28 10


E-post :

mattias.glassel@fgirot.se


Peter Hammaréus

Telefonnummer :

070-735 21 00


E-post :

peter.hammareus@fgirot.se


Växel - Postadress

Telefonnummer :

08-705 29 90


E-post :

info@fgirot.se


Postadress :

Box 513, 169 29 SOLNA


Kontakta kundtjänst* Är fält som måste fyllas i.


Ringa eller mejla går också bra.

Telefon: 08-522 529 00

E-post: kund@fgirot.se